Menu Close

Apara Ekadasi

Yudhisthira Maharaja vroeg: “O Janardana, wat is de naam van de Ekadasi die tijdens de donkere helft van de maand Jyestha (mei-juni) komt. Ik wil graag over de heerlijkheden van deze heilige dag horen. Vertel alstublieft alles aan mij.” Heer Sri Krishna zei: “O koning, jouw verzoek is heel erg fijn, omdat de hele mensheid zal baat bij het antwoord heeft. Deze Ekadasi is zo verheven en verdienstelijk dat zelfs de grootste zonden kan worden vernietigd door haar kracht. O grote koning, de naam van deze onbegrensd verdienstelijke Ekadasi is Apara Ekadasi. Een ieder die op deze heilige dag vast, raakt over het hele universum beroemd. Zelfs zonden als het doden van een brahmana, een koe of een embryo, godslastering of seks hebben met de vrouw van een ander, worden volledig vernietigd door Apara Ekadasi te houden.

“O koning, mensen die valse getuigenis afleggen, zijn het meest zondigst. Iemand die vals of sarcastisch over iemand praat, iemand die bedriegt terwijl hij iets aan het wegen is op een weegschaal, iemand die faalt om de plichten van zijn varna of asrama te verrichten (bijvoorbeeld een ongekwalificeerde persoon die als brahmana optreedt of die de Vedas verkeerd weergeeft), iemand die zijn eigen geschriften verzint, iemand die anderen bedriegt, iemand die een valse astroloog is, een accountant die bedriegt of een valse ayurvedische dokter, al deze mensen zijn zeker net zo slecht als een persoon die een valse getuigenis aflegt en zij gaan allemaal naar de hel. Maar alleen door Apara Ekadasi in acht te nemen, raken al deze zondaars volledig bevrijd van hun zondige reacties.

Krijgers die vallen van hun ksatriya-plichten en van het slagveld vluchten, gaan naar een meedogenloze hel. Maar, O Yudhisthira, zelfs zo’n gevallen ksatriya raakt bevrijd van die grote zonde en gaat naar de hemel, wanneer hij vast op Apara Ekadasi.

Die discipel is de grootste zondaar die, nadat hij een goede spirituele opleiding van zijn geestelijk leraar heeft gehad, hem verlaat en hem belasterd. Zo’n zogenaamde discipel lijdt onbeperkt. Maar ook hij kan de spirituele wereld bereiken, wanneer hij alleen maar Apara Ekadasi volgt. Luister, O Koning, aangezien Ik jou verder vertel over de heerlijkheden van deze Ekadasi. De verdiensten die iemand verkrijgt door al de volgende daden van vroomheid te houden, is gelijk aan de verdiensten die iemand verkrijgt door Apara Ekadasi in acht te nemen:

  1. tijdens Kartika (oktober-november) driemaal per dag baden in Puskara-ksetra (de enige plaats op aarde in het westen van India, waar een bonafide tempel van Heer Brahma aanwezig is).
  2. in de maand Magha (januari-februari) baden te Prayag wanneer de zon ondergaat.
  3. tijdens Siva-ratri allerlei diensten verrichten voor Heer Siva te Varanasi.
  4. offeringen doen aan de voorvaders te Gaya.
  5. baden in de heilige Gautami rivier wanneer Jupiter overgaat naar Leeuw.
  6. darsana hebben van Heer Siva te Kedaranatha.
  7. Heer Badrinatha zien wanneer de zon de teken van Waterman draagt.
  8. baden te Kuruksetra tijdens een zonsverduistering en daar koeien, olifanten en goud schenken.

Alle verdiensten die men kan verkrijgen door bovengenoemde vrome daden te verrichten, wordt verkregen door iemand die vast op Apara Ekadasi. Ook de verdienste die iemand verkrijgt door een zwangere koe te schenken, samen met goud en vruchtbaar land, wordt verkregen door te vasten op deze heilige Ekadasi. Met andere woorden, Apara Ekadasi is een bijl die de volledig rijpe boom van zondige daden neerhakt, het is een bosvuur die de zonden verbrandt alsof het vuurhout is, het is als de zon die schijnt voor iemands donkere wandaden en het is als een leeuw die de makke hert van goddeloosheid besluipt. Daarom, O Yudhisthira, een ieder die bang is voor zijn zonden van het verleden en heden, dient heel strikt Apara Ekadasi te houden. Iemand die dit vasten niet houdt, dient weer geboren te worden in de materiële wereld, zoals een luchtbel tussen miljoenen in een grote hoeveelheid water, of als een kleine mier tussen alle andere soorten.”


De Vedische geschriften zeggen narah budbuda samah: het leven van een mens is als een luchtbel in het water. In het water ontstaan heel veel luchtbelletjes en een paar seconden later barsten ze plotseling weer. Wanneer iemand dus zijn zeldzame mensenlichaam niet gebruikt om de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Sri Krishna, te dienen, heeft zijn leven niet meer waarde dan de duur van een luchtbel in het water. Daarom, zoals de Heer hierin aanbeveelt, moeten we hem dienen door te vasten op Hari-vasara of Ekadasi.

Naar aanleiding hiervan schrijft Srila Prabhupada in het S.B. 2.,1.4.: de grote oceaan van de stoffelijke natuur zwalkt (dobbert) op en neer met de golven van de tijd. De zogenaamde levenssituaties hebben iets weg van schuimbelletjes, die zich voordoen als ons lichamelijk zelf, onze vrouw, kinderen, samenleving, landgenoten, enzovoort. Door gebrek aan zelfkennis vallen we ten prooi aan de krachten der onwetendheid en verknoeien daardoor de kostbare energie van het mensenleven. Tevergeefs op zoek naar blijvende levenswaarden, die in deze stoffelijke wereld niet bestaan.


“Daarom dient men met vast vertrouwen deze heilige Apara Ekadasi te volgen en de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Trivikrama, te aanbidden. Iemand die zo doet raakt bevrijd van al zijn zonden en wordt bevorderd naar de woonplaats van Heer Visnu. O Bharata, ten voordele van de hele mensheid heb Ik aan jou de waarde van de heilige Apara Ekadasi beschreven. O koning, een ieder die deze beschrijving hoort of leest, raakt zeker bevrijd van allerlei soorten van zonden. Zo eindigt het verhaal van de heerlijkheden van Jyestha-Krsna Ekadasi, of Apara Ekadasi uit de Brahmanda Purana.“Daarom dient men met vast vertrouwen deze heilige Apara Ekadasi te volgen en de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Trivikrama (Vamana Deva), te aanbidden. Iemand die zo doet raakt bevrijd van al zijn zonden en wordt bevorderd naar de woonplaats van Heer Visnu. O Bharata, ten voordele van de hele mensheid heb Ik aan jou de waarde van de heilige Apara Ekadasi beschreven. O koning, een ieder die deze beschrijving hoort of leest, raakt zeker bevrijd van allerlei soorten van zonden.“

Zo eindigt het verhaal van de heerlijkheden van Jyestha-Krsna Ekadasi, of Apara Ekadasi uit de Brahmanda Purana.