Menu Close

Bakasura gedood – welke anartha vertegenwoordigt hij?

De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods verscheen om twee redenen op deze planeet Aarde: om de toegewijden te beschermen en om de demonen uit te roeien. Krishna moest Kamsa doden, de demonische koning in de Yadu-dynastie. Kamsa wist dat Krishna de oorzaak van zijn dood zou zijn en daarom stuurde Kamsa vele demonen om Krishna te doden. Krishna doodde al die demonen en vertoonden daarmee Zijn buitengewone kracht . Er is geen verschil tussen de activiteiten van de Heer om de toegewijden te beschermen en de demonen te vernietigen, aangezien beide zich op een transcendentaal niveau bevinden. In feite krijgen demonen die door Krishna worden gedood Sayujya-bevrijding, d.w.z. opgaan in de onpersoonlijke Brahman-straling van de Heer. Tijdens Zijn Kaumara-leeftijd (0-5 jaar) doodde Krishna Putana, Trinavarta, Aghasura en Bakasura.

Srila Bhaktivinoda Thakura beschrijft in zijn Sri Caitanya Siksamrita de demonen die Krishna in Zijn spel in Vrindavana doodde en de anartha’s (ongewenste dingen) die ze vertegenwoordigen op het pad van Bhakti.

Bakasura (ooievaarsdemoon) – Sluwe dubbelhartigheid, bedrieglijkheid en valse soorten gedrag.


Op een dag toen alle koeherdersjongens aan de oever van de Yamuna-rivier zaten, nadat ze hun kalveren water hadden gegeven, zagen ze een enorm dier dat op een reiger leek en zo groot was als een heuvel. De top was zo sterk als een bliksemschicht. Toen ze dat ongewone dier zagen, werden ze er bang voor. De naam van dit beest was Bakasura en hij was een vriend van Kamsa. Hij verscheen plotseling op het toneel en viel Krishna onmiddellijk aan met zijn puntige, scherpe snavel en slokte Hem snel op. Toen Krishna aldus werd ingeslikt, raakten alle jongens onder leiding van Balarama bijna buiten adem, alsof ze waren gestorven. Echter toen demoon Bakasura Krishna opslokte, voelde hij een brandend, vurig gevoel in zijn keel. Dit was te danken aan de gloeiende uitstraling van Krishna. De demoon braakte Krishna snel uit en probeerde Hem te doden door Hem in zijn bek te knijpen. Krishna greep de grote gigantische reiger bij de twee helften van zijn snavel en splitste hij zijn mond, net zoals een kind heel gemakkelijk een grasspriet splijt, voor Zijn koeherdersvrienden.