Menu Close

Dhenukasura gedood – welke anartha vertegenwoordigd hij?

Srila Bhaktivinoda Thakura beschrijft in zijn Sri Caitanya Siksamrita de demonen die Krishna in Zijn spel in Vrindavana doodde en de anartha’s (ongewenste dingen) die ze vertegenwoordigen op het pad van Bhakti.

Dhenukasura (de ezeldemon) – grove materialistische intelligentie, onwetendheid over spirituele kennis.


Krishna’s meest intieme vrienden vertellen hem en Balarama over een ezeldemon in het nabijgelegen Talavana-bos. “Dit bos staat vol met palmbomen en alle bomen zijn gevuld met fruit. Het is een erg mooie plek, maar vanwege een grote demon, Dhenukasura, is het erg moeilijk om daarheen te gaan. Beste Krishna en Balarama deze demon is daar aanwezig in de vorm van een ezel en hij wordt omringd door soortgelijke demonenvrienden die dezelfde gedaante hebben aangenomen. Jij bent de enige persoon die zulke demonen kan doden. Er komen zelfs geen dieren en er leven geen vogels. Het lijkt erop dat tot nu toe niemand de zoete vruchten daar heeft geproefd, noch aan de boom, noch op de grond. Beste Krishna om Je eerlijk te zeggen, worden we erg aangetrokken door dit zoete aroma. Beste Balarama laten we, als je wilt, allemaal daarheen gaan en van deze vruchten genieten. Ruik je het niet van hier?”

Toen Balarama en Krishna aldus verzocht werden door Hun intieme vrienden, waren Ze geneigd om hen te plezieren en met lachende gezichten begaven ze zich naar het bos, omringd door al Hun vrienden. Onmiddellijk bij het betreden van de Talavana, begon Balarama met Zijn armen aan de bomen te rukken, waarbij hij de kracht van een olifant liet zien. Door dit schokken vielen alle rijpe vruchten op de grond. Bij het horen van het geluid van de vallende vruchten kwam de demon Dhenukasura, die daar leefde in de vorm van een ezel, met grote kracht naderbij en schudde het hele veld zodat alle bomen bewogen alsof er een aardbeving was. De demon verscheen voor Balarama en schopte tegen Zijn borst met zijn achterpoten. Eerst zei Balarama niets, maar met grote woede schopte de demon Hem nog heftiger. Deze keer greep Balarama onmiddellijk de poten van de ezel met één hand vast, draaide hem rond en gooide hem in de boomtoppen. Terwijl hij werd rondgereden door Balarama, verloor de demon zijn leven. Balarama wierp de demon in de grootste palmboom die er was en het lichaam van de demon was zo zwaar dat de palmboom op andere bomen viel waardoor verschillende omvielen. Het leek alsof er een grote orkaan door het bos was gegaan en alle bomen vielen om, de een na de ander.

Nadat de demon in de bomen was gegooid, kwamen alle vrienden en medewerkers van Dhenukasura onmiddellijk bijeen en vielen Balarama en Krishna met grote kracht aan. Ze waren vastbesloten om de dood van hun vriend te wreken. Maar Krishna en Balarama grepen elk van de ezels bij de achterpoten en draaiden ze op precies dezelfde manier rond. Zo doodden ze ze allemaal en gooiden ze in de palmbomen.

Dhenukasura gedood Engels

Dhenukasura gedood Hindi