Menu Close

Founder Acharya – Stichter Acharya – 1

Hare Krishna, dit stuk is afkomstig uit het boekje Founder Acharya, dat door de GBC is uitgegeven om de positie van Srila Prabhupada in ISKCON goed te definiëren. U kunt de Engelse versie hier downloaden.

Dit is een nederige poging om het boekje een beetje bij beetje te presenteren via deze site in het Nederlands, zodat degenen die het Engelse taal niet machtig zijn ook de positie van Srila Prabhupada goed kunnen begrijpen.

Vandaag is door de Indiase overheid voor de 125ste verschijningsdag van Srila Prabhupada een 125 Roepie munt uitgegeven. Dit is mijn nederige offering voor Srila Prabhupada’s 125ste verschijningsdag. Hopelijk lukt het mij om voor de 126ste verschijningsdag het boekje volledig in het Nederlands gepresenteerd te hebben.

VOORWOORD

Srila Prabhupada was ongetwijfeld de persoonlijkheid die door Sri Caitanya Mahaprabhu werd gestuurd om Zijn voorspelling te vervullen: “Ik ben geïncarneerd om de sankirtana-beweging in te luiden. Ik zal alle gevallen zielen van deze wereld verlossen. . . In elke stad en elk dorp van de wereld zal het zingen van Mijn Nama-Sankirtan Beweging zich verspreiden” (Caitanya Bhagavata, Antya 4. 120, 126).

Om de unieke rol van Srila Prabhupada in het perspectief van Gaudiya te begrijpen, moeten we terug in de tijd reizen en historisch inzicht krijgen in hoe Caitanya Mahaprabhu’s plan om Zijn voorspelling te vervullen zich geleidelijk ontvouwt.

Bij Zijn terugkeer uit Gaya begon Sri Caitanya Mahaprabhu Zijn nama-sankirtana-missie. En bij het uitdelen van nama prema: “Hebben Hij en zijn metgezellen er niet over nagedacht wie een geschikte kandidaat was en wie niet, noch waar een dergelijke verspreiding wel of niet moest plaatsvinden. Ze stelden geen voorwaarden. Waar ze ook maar de kans kregen, verspreidden de leden van de Panca-tattva liefde voor God” (Caitanya Caritamrita, Adi-llla 7.23).

Deze vloed van nama prema zwol in alle richtingen en bleef deze wereld zegenen onder de beschutting van machtige predikers zoals de Zes Gosvamis, Srinivasa Acarya, Narottam Das Thakur en Syamananda Prabhu.

Helaas, na de verdwijning van Sri Caitanya Mahaprabhu en deze gemachtigde metgezellen van Hem, daalde er een zeer donkere eeuw neer op de wereld van Gaudiya Vaisnavisme. Door Kali’s invloed overschaduwden vele apasampradaya’s, afwijkende sekten, Caitanya Mahaprabhu’s zuivere presentatie van Krishna-bewustzijn volledig met hun gewetenloze, materialistische doctrines en praktijken. En dat deden ze in Zijn naam! Al snel werd zijn leringen vereenzelvigd met immoraliteit, dogma’s en antisociale elementen. Als gevolg hiervan ontwikkelden de beschaafde en ontwikkelde mensen van de Indiase samenleving een diepe afkeer tegen Caitanya Mahaprabhu. Deze donkere eeuw duurde bijna 250 jaar.

Om Zijn sankirtana-beweging nieuw leven in te blazen en opnieuw de Gaudiya-hemel te verlichten, stuurde Sri Caitanya Mahaprabhu een van Zijn intieme metgezellen, Bhaktivinoda Thakur, naar deze wereld. Bhaktivinoda Thakur, in het bezit van transcendentale bekwaamheid, schreef onvermoeibaar om alle ongeautoriseerde en afwijkende filosofieën te verslaan die in strijd waren met Caitanya Mahaprabhu’s presentatie van Krishna-bewustzijn. Door zijn onvermoeibare en toegewijde schrijven legde hij alle adharmische (verwerpelijke) filosofieën van die tijd bloot en onthulde nogmaals aan de wereld Caitanya Mahaprabhu’s pad van opperste voorspoed en mededogen; zijn namasankirtana-missie. Deze geschriften zouden later de filosofische basis vormen voor Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura’s systematische en institutioneel gebaseerde plan om de vervulling van Caitanya Mahaprabhu’s voorspelling in gang te zetten. Bhaktivinoda Thakur’s herontdekking van Caitanya Mahaprabhu’s geboorteplaats en het geven van een blauwdruk (in de vorm van zijn “namahatta”) om Caitanya Mahaprabhu’s wens te realiseren dat nama-sankirtana over de hele wereld zou worden verspreid, waren een zeer duidelijke en opmerkelijke indicatie van zijn absolute overtuiging in Sri Caitanya Mahaprabhu’s woorden. Hij wist echter dat deze enorme taak van het verspreiden van Krishna-bewustzijn over de hele wereld de collectieve betrokkenheid van duizenden mensen gedurende vele generaties zou vergen. Het kon en zou niet het werk van één man zijn – een transcendentale instelling was absoluut noodzakelijk.

Zijn vurige gebeden tot Heer Jagannatha werden verhoord en Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura verscheen in deze wereld als zijn zoon om zijn blauwdruk praktisch vorm te geven in de vorm van de Gaudiya-missie. Binnen vijftien jaar verspreidde Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Caitanya Mahaprabhu’s sankirtana-beweging door heel India en trok veel beroemdheden uit die tijd aan om hem bij zijn missie te helpen. Vierenzestig matha’s gewijd aan het verspreiden van Caitanya Mahaprabhu’s leringen werden gedurende deze tijd in India gevestigd.

Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura erkende het belang van zijn instelling voor het voortzetten van krachtige prediking na zijn vertrek uit deze wereld. Hij instrueerde zijn leidende discipelen nadrukkelijk en heel openlijk dat zijn Gaudiya-missie beheerd en onderhouden moest worden door een Besturend Lichaam. Verrassend genoeg nomineerde hij niemand als zijn spirituele opvolger. Hij verliet deze wereld op 1 januari 1937 en bijna onmiddellijk ontstond er onenigheid en ruzie binnen de Gaudiya-missie. Al snel werd het instituut, dat altijd bekend stond om zijn zuivere en stoutmoedige prediking van Caitanya Mahaprabhu’s leringen, beroemd om zijn verwikkelde fracties en rechtszaken. Twee strijdende partijen vochten om het acarya-schap en veel senior discipelen verlieten de instelling vol afschuw. De verenigde entiteit van de Gaudiya-missie als een geheel-Indiase entiteit, bestaande uit vele centra, verschillende drukkerijen en duizenden toegewijden die samenwerken onder verenigd leiderschap, hield op te bestaan. Illusies van eigendom en prestige overschaduwden Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura’s opdracht en zijn missie – om een ​​wereldwijde beweging te ontwikkelen voor het verspreiden van Caitanya Mahaprabhu’s leringen – kwam tot een halt.

Onze Srila Prabhupada, Zijne Goddelijke Genade A.C. Bhaktivedanta Swami, was diepbedroefd door deze tragische wending van de gebeurtenissen, maar het was heel duidelijk uit zijn activiteiten dat hij het hart en de missie van zijn spiritueel leraar perfect begreep:

1. Zodra een paar New Yorkse volgelingen zijn boodschap ter harte namen, richtte hij zijn instelling wettelijk op. Hij noemde het de International Society for Krishna Consciousness en vermeldde ook wettelijk de zeven doelen ervan. Dit gebeurde allemaal al in 1966.

2. Om de missie van Caitanya Mahaprabhu voort te zetten en de transcendentale erfenis van ISKCON veilig te stellen, heeft Srila Prabhupada zeer systematisch de Commissie van het Besturende Lichaam (GBC) opgericht en zijn senior volgelingen zeer nadrukkelijk geïnstrueerd: “Maak niet dezelfde fout die mijn godsbroeders maakten na de verdwijning van mijn Guru Maharaja. Beheer de gemeenschap collectief via de GBC.”

3. Om ISKCON veilig te stellen als een transcendentale missie met een sterke filosofische en culturele basis, vertaalde en becommentarieerde hij onvermoeibaar en nauwkeurig de belangrijkste en meest sublieme leringen van Sri Caitanya Mahaprabhu in de vorm van de Bhagavad-gita, Srimad-Bhagavatam en Caitanya-caritamrta . En hij zei nadrukkelijk dat zijn boeken de basis vormen van zijn Krishna Bewustzijns-beweging en de instelling ISKCON.

4. En net als zijn Guru Maharaja, noemde of koos hij geen opvolger voor zijn ISKCON, maar hij wilde dat zijn discipelen de instelling collectief zouden beheren via een bestuursorgaan.

Toen ik Srila Prabhupada’s persoonlijke dienaar was, merkte ik vaak op dat hij erop stond dat op elk gedrukt materiaal de titel Stichter-Acarya en zijn volledige naam zouden worden afgedrukt onder de naam ISKCON. Ik was in die tijd erg onvolwassen en onervaren en vroeg me vaak af: “Srila Prabhupada is zo’n nederige en verheven Vaisnava, waarom dringt hij hier zo hardnekkig op aan?” Ik heb dit nooit openlijk tegen Srila Prabhupada gezegd, maar het bleef me verbijsteren. Maar langzaam, door zijn goddelijke genade, begon ik na verloop van tijd zijn bedoeling te begrijpen. De uitdrukking “Oprichter-Acarya” is niet alleen een titel, maar een transcendentaal systeem dat bedoeld is om een ​​instelling te beschermen, te behouden en een lang leven te geven die is toegewijd aan de massale bevrijding van geconditioneerde zielen over deze wereld in dit donkere, hopeloze tijdperk van Kali.

Voorname Vaisnava’s zoals Sri Madhvacarya en Sri Ramanujacarya hebben dit systeem met succes geïmplementeerd.

Het is duidelijk dat de volledige implementatie van dit systeem in ISKCON cruciaal is voor de succesvolle vervulling van de voorspelling van Caitanya Mahaprabhu. Ik deelde dit besef met een aantal van mijn oudere godsbroeders en was opgelucht toen ik ontdekte dat Srila Prabhupada hen met hetzelfde inzicht had gezegend.

Vervolgens heeft het GBC-orgaan in 2006 verschillende comités gevormd om verschillende strategische doelstellingen te plannen en te bereiken. Eén zo’n commissie is de Srila Prabhupada Position Committee (SPPC), wiens missie het is om de bestaande inspanningen te ondersteunen en nieuwe initiatieven te ontwikkelen om Srila Prabhupada voor eeuwig te vestigen als de oprichter-Acarya van ISKCON en de vooraanstaande siksa-guru (instruerende guru) voor alle ISKCON-toegewijden. Dit boek is een initiatief van de SPPC.

Zijne Genade Ravindra Svarupa Prabhu, die ongetwijfeld een van ISKCON’s meest briljante denkers en schrijvers is, heeft het boek geschreven en alle GBC-leden en vele senior toegewijden hebben het serieus en ijverig onderzocht.

Dit boek is grondig onderzocht en gebaseerd op sastra (schriftuurlijk) en historische feiten. Het is academisch van aard en biedt een fundament waarop we een holistische onderwijscultuur kunnen bouwen die bedoeld is om de positie van Srila Prabhupada als de oprichter-Acarya van ISKCON stevig en zeer praktisch te vestigen. Natuurlijk erkent zuiver Krishna-bewustzijn geen techniek – de enige basis is nederigheid en absolute overgave. En het is in deze stemming dat we deze publicatie aanbieden aan Caitanya Mahaprabhu, Srila Prabhupada en al zijn toegewijden.

Houd er rekening mee dat dit boek niet bedoeld is om terloops te lezen, maar voor implementatie. Als we dat doen, zullen onze persoonlijke en collectieve relaties met Srila Prabhupada onbeperkt floreren en zullen we heel praktisch gaan begrijpen dat onze geliefde Stichter-Acarya niet vastloopt in de tijd. Hij is een eeuwige assistent van Caitanya Mahaprabhu’s goddelijke vloed van mededogen en Krishna prema. En zijn hart smelt en stroomt zonder beperking of belemmering naar iedereen die ook maar de minste interesse toont in zijn leringen en de nama-sankirtana-missie.

We zoeken nederig uw vriendelijke en actieve steun bij het uitvoeren van de volgende belangrijke stap in Sri Caitanya Mahaprabhu’s plan om de hele wereld te overspoelen met Krishna prema – om Srila Prabhupada stevig en zeer praktisch te vestigen als de grondlegger-Acarya van ISKCON voor altijd.

Hartelijk bedankt.

Uw dienaar in dienst van Srila Prabhupada, Bhakti Charu Swami

Vrindavan, India

November 2013