Menu Close

Guru Purnima

De betekenis van Guru  Purnima  
 
Guru Purnima is het festival van eerbied, toewijding en respect voor de Guru (leraar).  In het woord Guru betekent ‘gu’ onwetendheid en ‘ru’ betekent persoon die vernietigt.  Het woord Guru betekent de persoon die de onwetendheid van het hart vernietigt.  Het wordt aangenomen dat Krishnadvaipayan Vyas werd geboren in Ashada Shukla Purnima in Uttarashada Nakshatra.  Vandaar dat Ashadh Shukla Purnima beroemd is als Guru Purnima of Vyas Purnima.  Het Ashadh-seizoen markeert de komst van het moessonseizoen.  Bij deze gelegenheid haalt Guru de discipel uit de duisternis met het licht van zijn kennis.
 
Belang van Guru  
 
Dit festival is ideaal voor de komende generaties om het belang van leraren en opvoeders in het leven uit te leggen.  In de oudheid woonden studenten in de ashram en kregen ze onderwijs van hun Guru en de deze gaf dit onderwijs gratis.  De geschiedenis is ook getuige geweest van het feit dat de discipelen elk woord van hun Guru als bevel aannamen.  Iedereen beschouwde zichzelf fortuinelijk dat ze onder Guru Sharan (beschutting) gingen.  
 
De Guru waren bedreven in Shaastra (geschriften) en Shastra (met behulp van wapens).  De kennis die door de guru wordt gegeven, vult de discipel niet alleen met de kunst van het dagelijks leven, maar leidt de discipel tegelijkertijd naar het uiteindelijke doel van dit leven.  
 
Wat zegt Srimad Bhagavatam en Srimad Bhagavad Gita over Guru?  
 
Volgens Srimad-Bhagavatam,  
 
tasmād guruṁ prapadyeta 
jijñāsuḥ śreya uttamami 
śābde pare ca niṣṇātaṁ 
brahmaṇy upaśamāśrayam (SB 11.3.21)  
 
Degene die nieuwsgierig is om kennis te vergaren over het uiteindelijke doel van het leven, moet Guru Sharan nemen.  
 
Hoe Guru Sharan te nemen?  
 
In Srimad Bhagavad Gita heeft de Allerhoogste Heer Shri Krishna de methode uitgelegd om kennis van Guru te verkrijgen door zijn toevlucht te nemen-  
 
tad viddhi praṇipātena 
paripraśnena sevayā 
upadekṣyanti te jñānaṁ 
jñāninas tattva-darśinaḥ (Bg. 4.34)  
 
Als iemand goddelijke kennis wil verwerven, moet hij het principe van tad viddhi pranipatena volgen, wat betekent dat men moet proberen de waarheid te begrijpen door een spiritueel leraar te benaderen.  Wie niet nederig is, kan onder niemand beschutting zoeken.  Het is dus cruciaal om beschutting te zoeken om die allerhoogste kennis te begrijpen door pranipata (door een spiritueel leraar te benaderen).  Hier rijst dus de vraag: waar vind ik zo’n gezaghebbend persoon wiens toevlucht ik moet nemen?  Het is van vitaal belang om een ​​kleine test te doen voordat u toevlucht gaat nemen tot een Guru.  Want er zijn incidenten geweest waarbij mensen nadelige gevolgen hebben gehad omdat ze zich zelfs in het heden uit bijgeloof aan iemand hebben overgegeven.  


Hoe vind je een Guru?  
 
Neem nooit uw toevlucht tot een waardeloze wezen.  Hoe kom je er nu achter of hij wijs of waardeloos is?  Dit wordt ook in de Schriften genoemd.  Het is als volgt beschreven in de Mundaka Upanishad-  
 
tad-vijnanartham sa gurum evabhigacchet srotriyam brahmanistham (MU 1.2.12)  
 
Deze śrotriyam betekent iemand die komt in de Guru-Shishya Parampara (opvolging van discipelen).  Maar de vraag rijst wat het bewijs is dat hij in de erfopvolging komt?  Brahma nistham.  Brahma nistham impliceert dat hij volledig overtuigd is van de absolute waarheid.  
 
Wat is de methode om toevlucht te nemen – pranipata?  Pranipata betekent duidelijk, zonder twijfel.  Als je zo iemand vindt, geef je dan aan hem over.  Alleen zo iemand kan het pad van ons uiteindelijke doel verlichten.  Dien hem, stel vragen aan hem en neem je twijfels weg.  Overgave aan Guru betekent overgave aan God omdat Guru de vertegenwoordiger is van de Allerhoogste Heer.  Je kunt Guru ondervragen voor begrip, maar niet voor argumenten of debatten.  Dit wordt pariprasna genoemd.  En als we dit proces niet overnemen en onze tijd blijven verspillen aan speculatie en zinloze zaken, dan zal het nooit mogelijk zijn.  
 
Wat zegt Sri Chaitanya Mahaprabhu over de Guru?  
 
Sri Chaitanya Mahaprabhu vertelt over wie de Guru is.  Guru betekent yei Krishna tattva -vetta, sei ‘guru’ haya, dat wil zeggen, iedereen die Krishna kent, is een Guru.  
 
Zijne Goddelijke Genade A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, oprichter-Acharya van de Internationale Gemeenschap voor Krishna Bewustzijn (ISKCON), vertegenwoordigt zo’n Brahma-nishtha-opvolging van discipelen, wat betekent, een ongewijzigde vorm van transcendentale kennis, doorgegeven door een lijn van spirituele leraren, beginnend bij Heer Krishna  en in het heden is het aan ons doorgegeven door Srila Prabhupada via Vyasadeva, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakura.  
 
Laat iedereen bij deze gunstige gelegenheid van Guru Purnima eer bewijzen aan onze respectievelijke leraren. 


Naam van het lied: Sri Guru Carana Padma 

Officiële naam: Guru Vandana (Verzen 1 tot 4) 

Auteur: Narottama Dasa Thakura 

Boeknaam : Prema Bhakti Candrika 

Taal: Bengaals 

LYRICS: 

(1) 
śrī-guru-caraṇa-padma, kevala-bhakati-sadma, 
bando muñi sāvadhāna mate 
jāhāra prasāde bhāi, e bhava toriyā jāi, 
kṛṣṇa-prāpti hoy jāhā ha’te 

(2) 
guru-mukha-padma-vākya, cittete koribo aikya, 
ār nā koriho mane āśā 
śrī-guru-caraṇe rati, ei se uttama-gati, 
je prasāde pūre sarva āśā 

(3) 
cakṣu-dān dilo jei, janme janme prabhu sei, 
divya jñān hṛde prokāśito 
prema-bhakti jāhā hoite, avidyā vināśa jāte, 
vede gāy jāhāra carito 

(4) 
śrī-guru karuṇā-sindhu, adhama janāra bandhu, 
lokanāth lokera jīvana hā 
hā prabhu koro doyā, deho more pada-chāyā, 
ebe jaśa ghuṣuk tribhuvana 

(5) 

vaiṣṇava caraṇa reṇu, bhūṣaṇa koriyā tanu, 

yāhā hoite anubhava hoy 

marjana hoy bhajana, sādhu sańge anukṣaṇa, 

ajñāna avidyā parājaya 

(6) 

jaya sanātana rūpa, prema bhakti rasa kūpa 

yugala ujjvalamaya tanu 

yāhāra prasāde loka, pasarilo sab śoka, 

prakaṭa kalapa taru janu 

(7) 

prema bhakti rīti yoto, nija granthe suvekata 

likhiyāchen dui mahāśaya 

yāhāra śravaṇa hoite, premānande bhāse cite, 

yugala madhura rasāśraya 

(8) 

yugala kiśora prema, lakṣa bāṇa yeno hema 

heno dhana prakāśilo yārā 

jaya rūpa sanātana, deho meer prema dhana 

se ratana meer gole hārā 

(9) 

bhāgavata śāstra marma, nava vidhā bhakti dharma, 

sadāi koribo susevana 

anya devāśraya nāi, tomāre kohilo bhāi, 

ei bhakti parama bhajana 

(10) 

sādhu śāstra guru vākya, hṛdoye koriyā aikya, 

satata bhāsibo prema majhe 

karmī jñānī bhakti hīna, ihāke koribo bhina, 

narottama ei tattva gaje 

VERTALING 

1) De lotusvoeten van onze spiritueel leraar zijn de enige manier waarop we zuivere toegewijde dienst kunnen bereiken. Ik buig met groot ontzag en eerbied voor zijn lotusvoeten. Door zijn genade kan men de oceaan van materieel lijden oversteken en de genade van Krsna verkrijgen. 

2) Mijn enige wens is dat mijn bewustzijn gezuiverd wordt door de woorden die uit zijn lotusmond komen. Gehechtheid aan zijn lotusvoeten is de perfectie die alle verlangens vervult. 

3) Hij opent mijn verduisterde ogen en vult mijn hart met transcendentale kennis. Hij is mijn Heer geboorte na geboorte. Van hem gaat extatische prema uit; door hem wordt onwetendheid vernietigd. De Vedische geschriften zingen over zijn karakter. 

4) Onze geestelijk leraar is de oceaan van genade, de vriend van de armen en de heer en meester van de toegewijden. O Lokanatha Goswami! O meester! Wees mij genadig. Geef me de schaduw van je lotusvoeten. Je roem is verspreid over de drie werelden. 

5) Door het stof van de voeten van de Vaisnava’s tot sieraad van mijn lichaam te maken, komt er extatische liefde. Het wassen van de lotusvoeten van de Vaisnava’s is mijn methode van aanbidding. Door altijd met de Vaisnava’s om te gaan, zal ik de duisternis van onwetendheid overwinnen. 

6) O Srila Sanatana Gosvami en Srila Rupa Gosvami, die twee diepe bronnen zijn van de nectar van pure liefde, twee personificaties van de schitterende nectar van het Goddelijke Paar, en twee begeertebomen door wiens genade de hele wereld vrij is van lijden, allemaal eer aan jullie! 

7) In jullie boeken hebben jullie twee grote zielen prema-bhakti duidelijk beschreven. Jullie zijn reservoirs van de zoete nectar van het Goddelijke Paar. Over jullie horen brengt geluk in het hart. Hun zoete transcendentale gemoedstoestanden zijn mijn schuilplaats. 

8) Je bent fabelachtig rijk en bezit een extatische liefde voor het jeugdige goddelijke paar, een liefde die kostbaarder is dan goud gezuiverd in tienduizend vlammen. O Rupa en Sanatana Gosvami, alle eer aan jullie! Ik smeek u, geef me alstublieft een paar van deze juwelenkettingen als liefdadigheid. 

9) Ik zal voor eeuwig deelnemen aan het negenvoudige proces van toegewijde dienst, wat de essentiële boodschap is van Srimad-Bhagavatam, en ik zal de halfgoden niet aanbidden. O broeder, ik zeg je: toegewijde dienst is de meest verheven vorm van aanbidding. 

10) Door de woorden van de guru, sadhu’s en sastra’s één te maken met mijn hart, drijf en zwem ik constant in de oceaan van pure liefde. Ik ben anders dan de karmi’s en jnani’s, die geen toewijding hebben voor Krsna. Narottama spreekt de waarheid.