Menu Close

Indira Ekadasi

Maharaja Yudhisthira vroeg: O Madhusudana, O doder van de demon Madhu. Wat is de naam van de Ekadasi die tijdens de donkere helft van de maand Ashvina (september-oktober) komt. Vertel mij alstublieft over haar heerlijkheden. De Allerhoogste Heer, Shri Krishna, zei: deze heilige dag heet Indira Ekadasi. Wanneer iemand op deze dag vast, worden al zijn zonden vernietigd en worden zijn voorouders, die in de hel zijn gevallen, bevrijd. O beste van de koningen, iemand die alleen maar hoort over deze Ekadasi, verkrijgt de grote gunst die men bij het houden van een paardenoffer verkrijgt.

In Satya-yuga leefde een koning genaamd Indrasena. Hij was zo machtig dat hij al zijn vijanden had vernietigd. Zijn koninkrijk heette Mahishmati-puri. De roemrijke en heel vrome koning, Indrasena, onderhield zijn onderdanen goed en daarom had hij een overvloed aan goud, granen, zonen en kleinzonen. Hij was ook een grote toegewijde van Heer Vishnu. Hij hield er vooral van om Mijn namen te chanten en het roepen van Govinda! Govinda!

Op deze manier gaf koning Indrasena zich helemaal over aan het spiritueel leven en besteedde veel van zijn tijd aan het mediteren op de Absolute Waarheid. Op een dag, toen koning Indrasena gelukkig en vredig een vergadering hield, zag hij de perfecte woordvoerder, Narada Muni, die vanuit de lucht neerdaalde. De koning bracht aan Devarishi Narada, de heilige onder de halfgoden, met gevouwen handen zijn nederige eerbetuigingen, nodigde hem uit in het paleis, vroeg hem om plaats te nemen op een comfortabele plaats, waste zijn voeten en sprak ter verwelkoming zoete woorden.

Narada Muni zei tegen Maharaja Indrasena: O koning, zijn de 7 ledematen van jouw koninkrijk aan het bloeien? Is jouw geest helemaal in beslag genomen aan het denken hoe je op de juiste manier jouw normale plichten kan doen? Raak je steeds meer toegewijd aan de Allerhoogste Heer, Shri Vishnu? De koning zei: O grootste van alle heiligen, door Uw genade gaat alles heel goed. Alleen door Uw aanwezigheid zijn vandaag alle offeringen in mijn koninkrijk succesvol. Geef alstublieft uw genade en vertel mij de reden van uw bezoek hier.

Sri Narada, de heilige onder de halfgoden, zei toen: O leeuw onder de koningen, luister naar mijn verbazingwekkende woorden. Toen ik van Brahmaloka naar Yamaloka afdaalde, prees heer Yamaraja mij heel hoffelijk en bood mij een uitstekende zitplaats aan. Toen ik zijn eerlijkheid en zijn wonderbaarlijke dienst voor de Allerhoogste Heer verheerlijkte, zag ik jou vader in Yamaraja’s vergadering.

Alhoewel hij erg religieus was, moest hij naar Yamaloka, omdat hij een Ekadasi-vasten vroegtijdig had verbroken. Jouw vader heeft mij een boodschap voor jou gegeven. Hij zei: in Mahismati woont een koning genaamd Indrasena. Vertel hem alstublieft over mijn situatie hier, dat ik wegens mijn zondige daden hoe dan ook gedwongen ben om in Yamaraja’s koninkrijk te verblijven. Geef alstublieft deze boodschap van mij aan hem. O zoon, wees zo vriendelijk om Indira Ekadasi te houden en geef veel in liefdadigheid, zodat ik naar de hemel kan opstijgen.

leder levend wezen is een individu en iedereen moet individueel Krishna-bewustzijn beoefenen om terug te keren naar God. Zoals in de Garuda Purana staat beschreven, kan iemand die in de hel lijdt, geen Krishna-bewustzijn beoefenen, omdat dit eerst geestelijke rust vereist, welke de kwellingen van de hel het onmogelijk maken. Wanneer een familie van een zondaar die in de hel lijdt, wat giften geeft in de naam van de zondaar, kan de zondaar de hel verlaten en de hemelse planeten binnengaan. Maar wanneer de familie van de zondaar voor zijn lijdende bloedverwant zich houdt aan dit Ekadasi-vasten, zal dit familielid direct naar de spirituele wereld gaan, zoals hier wordt aangegeven.

Narada vervolgde: O koning, ik ben bij jou alleen gekomen om deze boodschap door te geven. Je moet jouw vader helpen door je te houden aan het vasten op deze Indira Ekadasi. Door het resultaat dat je zal krijgen, zal jouw vader naar de hemel gaan.

Koning Indrasena vroeg: O grote Naradaji, wees alstublieft genadevol en vertel me exact hoe men moet vasten op Indira Ekadasi en vertel mij ook tijdens welke maand en op welke dag het komt.

Narada Muni antwoordde: O koning, luister alstublieft hoe ik jou het hele proces van Indira Ekadasi beschrijf. Deze Ekadasi komt tijdens de donkere helft van de maand Ashvina. Op Dashami, de dag voor Ekadasi, moet u vroeg wakker worden, een bad nemen en met vast geloof toegewijde dienst doen voor God. ‘s Middags neem je weer een bad in stromend water en offer dan met vertrouwen en toewijding wat aan jouw voorvaders. Wees er zeker van om niet meer dan één keer te eten op deze dag en slaap ‘s nachts op de vloer. Wanneer je op de ochtend van Ekadasi wakker wordt, poets dan goed jouw tanden, was goed jouw gezicht en neem dan met grote toewijding deze heilige gelofte voor de Heer:  vandaag zal ik volledig vasten en alle soorten van zinsbevrediging opgeven. O lotus-ogige Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, O Onfeilbare, geef mij alstublieft beschutting bij Uw lotusvoeten. Sta ‘s middags voor Shri Shalagrama-sila en aanbid het met vast vertrouwen, door alle regels en voorschriften te volgen. Offer dan offerandes aan jouw voorvaders.

Sri Salagrama-sila is een gedaante van Heer Vishnu in de vorm van een gladde, ronde, donkere steen. Toegewijden aanbidden het om verlossing te krijgen. De oorsprong van de Shalagrama-sila staat beschreven in de Padma-Purana, Uttara Khanda.-

Geef hierna wat eten aan gekwalificeerde brahmana’s en offer hun wat giften in overeenstemming met jouw bedoelingen. Neem daarna het voedsel dat je aan jouw voorvaders hebt geofferd, ruik het en offer het dan aan een koe. Aanbid daarna Heer Hrisikesha met wierook en bloemen en blijf tenslotte de hele nacht wakker bij de murti van Shri Keshava.

Aanbid de volgende dag, op Dvadasi, ‘s ochtends vroeg met grote toewijding Shri Hari en nodig je brahmana’s uit voor een rijkelijke maaltijd. Geef dan eten aan jouw familieleden en neem tenslotte jouw maaltijd in alle stilte. O koning, wanneer je precies op deze wijze met beteugelde zinnen vast op Indira Ekadasi, zal jouw vader zeker verheven worden naar de woonplaats van Shri Vishnu. Na dit verteld te hebben, verdween Devarishi Narada onmiddellijk.

Koning Indrasena volgde strikt de instructies van de grote wijze en vastte samen met zijn familie en bedienden. Toen hij zijn vasten op Dvadasi verbrak, vielen er bloemen uit de hemel. Het resultaat dat Indrasena verdiende door zich aan dit vasten te houden, bevrijdde zijn vader van het koninkrijk van Yamaraja en gaf hem daardoor een volledig spiritueel lichaam. Indrasena zag zijn vader zelfs opstijgen naar de woonplaats van Heer Hari, op de rug van Garuda. Indrasena was zelf in staat om zijn koninkrijk zonder problemen te regeren en op een passend moment droeg hij zijn koninkrijk over aan zijn zoon en ging ook naar Vaikuntha.

O Yudhisthira, dit zijn de heerlijkheden van Indira Ekadasi, die tijdens de donkere helft van de maand Asvina komt. Een ieder die dit verhaal hoort of leest, zal zeker genieten van het leven in deze wereld, bevrijd raken van al zijn vroegere zonden en bij zijn dood terugkeren naar huis, terug naar God, waar hij eeuwig zal leven. Zo eindigt het verhaal over de heerlijkheden van Ashvina-Krishna Ekadasi of Indira Ekadasi, uit de Brahma-vaivarta Purana.