Menu Close

Kamika Ekadasi

Koning Yudhisthira zei:  O Allerhoogste God, ik zou graag over de Ekadasi willen horen die tijdens de 2 donkere weken van de maand Shravana (juli-augustus) komt. O Govinda, wees me genadig en vertel me haar heerlijkheden. O Vasudeva, ik breng Jou mijn nederige eerbetuigingen.  De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Shri Krishna, antwoordde:  O koning, luister aandachtig hoe Ik de gunstige invloed van deze heilige vastendag beschrijf, die alle zonden verwijdert. Eens heeft Narada Muni dezelfde vraag aan Heer Brahma gesteld.

O bestuurder van alles, zei Naradaji, O U die op een troon van lotus zit, vertel me alstublieft de naam van de Ekadasi die tijdens de 2 donkere weken van de maand Shravana komt. Vertel mij ook welke Godheid op deze heilige dag wordt aanbeden, het proces welke men moet volgen en de verdienste waarmee het beloont.

Heer Brahma zei:  Mijn dierbare zoon Narada, ten gunste van de gehele mensheid, ben ik blij aan jouw wens te voldoen. Alleen het horen over de heerlijkheden van Kamika Ekadasi geeft voordelen die gelijk is aan het verrichten van een paardenoffer (asvamedha yajna). Degenen die de lotusvoeten van de vier-armige Heer Gadadhara aanbidden of op Hem mediteren, verkrijgen zeer zeker grote verdiensten. Hij draagt in zijn handen een schelphoorn, werpschijf, knots en lotusbloem en is ook bekend als Sridhara, Hari, Vishnu, Madhava en Madhusudana.

De zegens die iemand ontvangt door uitsluitend Heer Vishnu te aanbidden, zijn veel groter dan degenen die een heilige bad nemen in de Ganges te Kashi (Varanasi), in het bos van Naimisharanya of te Pushkara, waar ik (Heer Brahma) wordt aanbeden (in Pushkara-kshetra staat de enige tempel op aarde waar Heer Brahma formeel wordt aanbeden).

Maar degene die zich houdt aan Kamika Ekadasi en daarbij ook Heer Sri Krishna aanbidt, ontvangt grotere verdiensten dan iemand die darshana heeft genomen van Heer Kedaranatha in de Himalayas of iemand die op Kurukshetra een bad neemt tijdens een zonsverduistering of iemand die op de hele aarde giften schenkt uit liefdadigheid, inclusief de bossen en oceanen of iemand die een bad neemt in de Gandaki of Godavari rivier tijdens een vollemaansdag op een maandag, wanneer Leeuw en Jupiter zich verenigen.

Zich houden aan Kamika Ekadasi geeft hetzelfde resultaat als het doneren van een melkkoe en haar kalf, samen met hun voedsel. Wie Heer Shridhara-deva, Vishnu, op deze dag aanbidt, wordt door de halfgoden, Gandharvas, Pannagas en Nagas verheerlijkt. Degenen die bang zijn voor hun zondige activiteiten in het verleden en volledig verzonken zijn in een zondig materieel leven, dienen zeker deze Ekadasi te volgen, naar gelang hun mogelijkheden, om daardoor verlossing te krijgen.

Deze Ekadasi is de zuiverste van alle dagen en de meest krachtigste om zonde te verwijderen. O Narada, Heer Shri Hari heeft een keertje zelf het volgende gezegd over deze Ekadasi:  Iemand die op Kamika Ekadasi vast, bereikt veel meer verdiensten dan iemand die alle spirituele literatuur bestudeert. Een ieder die op deze speciale dag vast en de hele nacht wakker blijft zal de woede van Yamaraja, de persoon van de dood, nooit ervaren. Een ieder die zich houdt aan Kamika Ekadasi, zal niet hoeven te lijden in toekomstige geboorten. In het verleden zijn veel yogi’s die op deze dag vastten, naar de geestelijke wereld gegaan. Men dient derhalve hun goede voorbeeld te volgen en zich strikt te houden aan deze Ekadasi.

Een ieder die aan Heer Hari Tulasibladen offert, raakt vrij van alle zonde. Hij wordt helemaal niet aangeraakt door zonde, zoals het lotusblad in het water niet wordt aangeraakt door het water. Een ieder die aan Shri Hari alleen maar een enkel Tulasiblad offert, verkrijgt net zo veel verdiensten als iemand die in liefdadigheid 200 gram goud en 800 gram zilver weggeeft. De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods raakt veel meer geplezierd door iemand die Hem enkel een Tulasiblad offert dan iemand die Hem met parels, robijnen, topazen, diamanten, lazuurstenen, saffiers, gomeda stenen, katteogen en koralen vereert.

Iemand die aan Heer Keshava nieuw gegroeide manjaris van de heilige Tulasiplant offert, raakt bevrijd van alle zonde die hij in dit of ieder ander leven heeft begaan. Alleen darshana van Tulasi op Kamika Ekadasi verwijdert alle zonde en door haar aan te raken en te aanbidden verwijdert het allerlei ziekten. Iemand die water geeft aan Tulasi hoeft nooit bang te zijn voor de God van de dood, Yamaraja.

Iemand die een Tulasiboompje plant of overplant zal uiteindelijk met Heer Krishna verblijven in Zijn eigen woonplaats. Aangezien Shrimati Tulasi-devi beloont met verlossing in toegewijde dienst, dient men haar iedere dag nederige eerbetuigingen te brengen. Zelfs Chitragupta, Yamaraja’s secretaris, kan niet de voordelen uitrekenen, die behaald worden door iemand die aan Shrimati Tulasi-devi altijd een brandende gheelamp offert.

Deze heilige Ekadasi is de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zo dierbaar, dat alle voorouders van iemand die een heldere gheelamp aan Heer Krishna offert, op deze dag opstijgen naar de hemelse planeten en daar nectar drinken. Een ieder die op deze dag een ghee- of sesam-olielamp aan Sri Krishna offert, raakt bevrijd van al zijn zonden en gaat de woonplaats van de Zonnegod binnen met een lichaam zo helder als tien miljoen lampen. Deze Ekadasi is zo krachtig dat zelfs iemand voor wie het onmogelijk is om te vasten, maar zich gewoon houdt aan de regels zoals hier genoemd, samen met zijn voorouders naar de hemelse planeten wordt verheven.

O Yudhisthira, zei Heer Krishna, dat vertelde Heer Brahma aan Narada Muni inzake de onnoemelijke heerlijkheden van Kamika Ekadasi, die alle zonden verwijdert. Deze heilige dag bevrijdt zelfs van de zonde van het doden van een brahmana of een ongeboren kind in de baarmoeder en het bevordert iemand naar de geestelijke wereld. Iemand die een brahmana, etc. dood en later over de heerlijkheden van Kamika Ekadasi hoort, zal bevrijd worden van deze zonde. Maar men moet niet vooraf denken dat hij een brahmana, etc. kan doden en ongestraft kan blijven, alleen door te horen over deze Ekadasi. Zo’n bewuste zonde is walgelijk.

Een ieder die vol vertrouwen over de heerlijkheden van Kamika Ekadasi hoort, raakt bevrijd van alle zonden en keert terug naar huis, terug naar Vishnu-loka. Zo eindigen de verhalen van de heerlijkheden van Shravana-Krishna Ekadasi of Kamika Ekadasi uit de Brahma Vaivarta Purana.