Menu Close

OCEAAN VAN NECTAR: NUMMER 212

E MAGAZINE VOOR ELKE EKADASHI (YOGINI EKADASHI 14 JUNI 2023)

Hare Krishna. Het is altijd een geweldige ervaring om bij jullie te zijn, vooral in de aanwezigheid van ZH Radhanatha Maharaja. Wanneer ik de kans krijg, probeer ik op zondag de Chowpatty-tempel te bezoeken, vooral als Maharaja daar is. Dit is mijn tweede bezoek aan Pune Yatra, het was drie jaar geleden dat ik het geluk had om hier aan deel te nemen. De afgelopen 2 jaar ben ik niet in staat geweest om te komen. Deze keer was ik ook niet van plan om te komen, maar op de een of andere manier heb ik dankzij Krishna’s genade vandaag kunnen deelnemen aan dit glorieuze feest en ik vind het buitengewoon verlevendigend. Dit is waar onze beweging eigenlijk voor staat, de International Society for Krishna Consciousness, is de spirituele organisatie die bedoeld is om oprechte, intelligente mensen naar het spirituele pad te trekken en hen op te leiden, te kwalificeren en te trainen om toegewijden van Krishna te worden. ZH Radhanatha Maharaja voert die verantwoordelijkheid op wonderbaarlijke wijze uit. Maharaja als jij wegloopt, kan ik dat ook. [gelach]

We proberen de absolute waarheid te benaderen en alleen door waarachtigheid kunnen we de absolute waarheid benaderen. Waarachtigheid betekent eerlijk uitdrukken hoe we waarnemen. Wanneer we dat doen, maken we onze vooruitgang naar de absolute waarheid een spirituele realiteit. Een Vaishnava moet absoluut eerlijk zijn. Het antoniem voor eerlijkheid is eigenlijk hypocrisie.

Prabhupada was heel bijzonder en nadrukkelijk over dat punt, zodat we geen hypocrieten zouden worden.

Als we staan voor eerlijkheid, oprechtheid en waarachtigheid, creëert dat automatisch een zeer verlevendigende omgeving. We weten dat we te maken hebben met individuen die een spade een spade gaan noemen. Als iets waardering, bewondering en verheerlijking verdient, moeten we niet aarzelen om dat te uiten.

Wanneer we enkele discrepanties moeten aanpakken, moeten we niet aarzelen om dat aan te pakken. Op die manier wordt een heel zuivere sfeer gecreëerd en daarom maak ik van deze gelegenheid gebruik om mijn waardering uit te spreken voor de prestaties van een groep zeer toegewijde en loyale volgelingen van Srila Prabhupada onder leiding en leiding van HH Radhanatha Maharaja, die ik weet dat het Prabhupada zeer zal plezieren.

Wat Maharaja inderdaad heeft bereikt, behaagt Srila Prabhupada heel erg en ik vind dat we allemaal dat voorbeeld moeten volgen. Als we oprecht proberen te volgen, helpen we de missie van Srila Prabhupada, we helpen deze Krishna-bewustzijnsbeweging onder de vlag van de International Society for Krishna Consciousness om zich zeer effectief te verspreiden.

Als er onder leiding van iemand iets geweldigs gebeurt, hebben we eigenlijk twee opties: we kunnen jaloers worden of we kunnen dankbaar zijn. Als we jaloers worden, worden we natuurlijk de verliezers. Echter, als we waarderen dan ontwikkelen we ook bewust of onbewust de kwaliteiten van die persoon. Diep in ons hart koesteren we een verlangen, we koesteren een verlangen om zoiets te doen en dat is wat nodig is voor de effectieve verspreiding van Krishna-bewuste beweging over de hele wereld. We hebben er in ieder geval vertrouwen in, we zijn 100% zeker van één feit dat deze Krishna-bewustzijnsbeweging zich over deze wereld zal verspreiden in elke stad en elk dorp. Sri Caitanya Mahaprabhu deed die voorspelling en aangezien we er volledig van overtuigd zijn dat Sri Caitanya Mahaprabhu de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is, zijn we er ook volledig van overtuigd dat de woorden van Mahaprabhu niet voor niets zullen zijn.

Wanneer Mahaprabhu zegt dat deze Krishna-bewustzijnsbeweging zich in elke stad en elk dorp zal verspreiden, dan gaat dat gebeuren. We hebben tenminste allemaal gezien hoe deze onmogelijke voorspelling van Sri Caitanya Mahaprabhu is uitgekomen door de prestaties van Srila Prabhupada. Zo niet in elke stad en elk dorp heeft het zich in ieder geval over de hele wereld verspreid en dat gebeurde ook binnen een korte tijdspanne van tien jaar. Als dat als het meest wonderbaarlijke wonder gebeurde, waarom zouden we er dan aan twijfelen dat het ook in elke stad en elk dorp zal gebeuren, het zal zich in elke stad en elk dorp over de hele wereld verspreiden.

Nu heeft Srila Prabhupada het grote werk gedaan om die voorspelling te vervullen. De voorspelling is voor een groot deel vervuld door de prestaties van Srila Prabhupada, maar sommige details moeten nog worden ingevuld in elke stad en elk dorp en dat is de verantwoordelijkheid die Srila Prabhupada aan ons heeft nagelaten om te vervullen, zijn volgelingen, zijn opvolgers. Het zal alleen gebeuren als we oprecht ons best doen. Wat is dat streven, dat streven is effectief de boodschap van Sri Caitanya Mahaprabhu prediken onder leiding van Srila Prabhupada. Srila Prabhupada gaf de blauwdruk, Srila Prabhupada gaf het materiaal in de vorm van zijn boeken, Srila Prabhupada creëerde de structuur als de International Society for Krishna Consciousness, Srila Prabhupada heeft de structuur gegeven in de vorm van associatie van toegewijden en alles is gegeven door Srila Prabhupada. Nu is het aan ons om erop uit te gaan en het aan de wereld te geven.

De inhoud van dit E-Magazine was gebaseerd op een lezing gegeven door HH Bhakti Charu Swami Maharaja in Pune in 2005.

Samengesteld en bewerkt door Hemavati Radhika dasi (BCS)