Menu Close

OCEAAN VAN NECTAR: NUMMER 215

HET TEKEN VAN ZUIVERHEID IS OVERGAVE

Mensen zijn er, hier is het bewijs. Een paar jaar geleden was je ook niet Krishna-Bewust zoals velen van ons. Vrijwel de meesten van ons hadden een niet-Kṛṣṇa-bewuste achtergrond. Als we terugkijken, kunnen we ons herinneren dat velen van ons er zelfs in onze verste dromen niet aan dachten om een toegewijde van Krishna te worden. Dat kan ik tenminste voor mezelf zeggen. Er is iets gebeurd, althans voor mezelf kan ik zeggen dat het allemaal gebeurde door slechts één boek, de Nectar of Devotion (De Nectarzee van zuivere liefde). Ik kwam in 1970 in contact met de toegewijden; ik kwam terug naar India in 1975 om een Guru te zoeken. Ik was meer dan een jaar op zoek naar een guru, reisde door heel India, ging om met de sadhu’s, woonde in ashrams, ik kon er geen vinden. Toen ik praktisch alle hoop op het vinden van een guru opgaf, kwam ik de Nectar of Devotion tegen. Toen ik vanaf de allereerste pagina begon te lezen, drong het tot me door dat dit is waar ik al die tijd naar op zoek was. Dit is hoe de transformatie; de verandering plaats vindt in ons leven. Hoeveel van jullie hadden zulke soortgelijke ervaringen? Je hebt er nooit aan gedacht om een toegewijde te worden. Soms denk je misschien zelfs dat deze Hare Krishna-toegewijden zo vreemd zijn. Voor mezelf kan ik je vertellen; ik zag vaak toegewijden, als ik ze aan deze kant van de weg zou zien, zou ik de andere kant van de weg nemen. Toen gebeurde er iets; ik kwam Srila Prabhupada’s boeken of Srila Prabhupada’s toegewijden tegen en hier zijn we dan. Ons hele leven is totaal veranderd. We zijn toegewijden geworden met kaalgeschoren hoofden, we zijn het huis uitgegaan, we zijn de vier regulerende principes gaan volgen, we hebben ons volledig gecommitteerd.

Prabhupada zelf zei dat toegewijden wachten. Toegewijden zijn er over de hele wereld, we hoeven alleen maar de boodschap aan hen over te brengen en ze zullen naar voren komen. Hoe ze zullen komen, zullen we niet weten, omdat ze geen toegewijden zullen worden vanwege ons. Ze zullen toegewijden worden door de genade van Sri Caitanya Mahaprabhu. We moeten gewoon naar buiten gaan en die genade aan hen geven. Ze zullen komen zoals jullie allemaal kwamen; zoals wij allemaal kwamen. Dit is hoe deze beweging zich gaat verspreiden. Het enige wat we hoeven te doen is een oprechte poging doen om de genade van Srila Prabhupada naar de wereld te brengen. Om dat te doen hebben we een heel speciale kwalificatie nodig en die kwalificatie is dat we zuiver moeten worden. Zuiverheid is de kracht; het is onze puurheid die mensen naar deze beweging zal trekken. Net zoals de zuiverheid van Prabhupada zoveel toegewijden naar de lotusvoeten van Srila Prabhupada trok.

  • De zuiverheid van Srila Prabhupada kwam naar buiten in de vorm van zijn boeken.
  • Srila Prabhupada’s zuiverheid ging uit in de vorm van zijn Prasad.
  • Srila Prabhupada ging naar buiten in de vorm van zijn toegewijden en de levende wezens werden aangetrokken.

Prabhupada citeerde vaak een zin: “ De Krishna-bewustzijnsbeweging kan onmogelijk verspreiden zonder de shakti of het vermogen van Krishna”. Hoe wordt Krishna’s vermogen nu gemanifesteerd? Krishna’s vermogen wordt manifest door onze zuiverheid, door de zuiverheid van zijn toegewijden. Wat is het teken van zuiverheid? Het teken van zuiverheid is in overgave. Hoe zuiverder we worden, hoe meer we ons overgeven, of andersom, hoe meer we ons overgeven, hoe zuiverder we worden. Onze onzuiverheid is ons valse ego en wat is het valse ego? Het valse ego is het gevoel dat ik geweldig ben, ik heb niemands hulp nodig, ik ben de grootste, ik ben de allerhoogste, wat uiteindelijk naar voren komt in de vorm dat ik de genieter ben. Des te meer raken we gezuiverd door in contact te komen met Krishna-bewustzijn.

Daarom is Krishna-bewustzijn het meest zuiverende proces. Andere spiritualisten proberen zichzelf te zuiveren zoals de yogi’s en jnani’s, maar ze kunnen zichzelf onmogelijk zuiveren.

De enige manier om te zuiveren is door Krishna-bewustzijn, want in Krishna-bewustzijn leren we ons over te geven. Ik ben totaal niet in staat om iets te doen, het is Krishna die de Allerhoogste Bestuurder is, het is Krishna die de Allerhoogste Eigenaar is en het is Krishna die de Allerhoogste Handhaver is. Het is Krishna die alles doet en ik ben gewoon een marionet in Krishna’s handen. Dat begrip en dat streven om met dat begrip te handelen is wat iemand tot een toegewijde maakt.

De inhoud van dit E-Magazine was gebaseerd op een lezing gegeven door HH Bhakti Charu Swami Maharaja in Pune in 2005.

Samengesteld en bewerkt door Hemavati Radhika dasi (BCS)