Menu Close

Missie en Visie

De leringen van A.C. Bhaktivedānta Śrīla Prabhupāda en de grote leermeesters (achāryas) van de Gauḍīya Vaisnava Sampradāya vormen de basis voor stichting Abhay Charan. Een  Krishna-bewuste levenswijze is daarom een integraal onderdeel van de missie van de stichting. De nadruk ligt echter op de specifieke ‘boil the milk’ instructie van Śrīla Prabhupāda, waarin hij zijn volgelingen aanraad te investeren in de ontwikkeling van bestaande praktiserende leden van de gemeenschap.

Boil the milk

Śrīla Prabhupāda heeft in diverse brieven de ‘boil the milk’ instructie gegeven. Zo staat in een brief van 9 mei 1972 het volgende:

“Je kunt melk verdunnen door water toe te voegen en je kunt het dik maken door te koken. Nu is het tijd om het kookproces te beginnen. Nu weet je alles over hoe je een Vaishnava brahmana moet zijn, nu moet je deze dingen praktiseren, anders is het maar een show. Het is beter om het geringe aantal toegewijden dat we hebben te cultiveren, ze echt Krishna-bewuste jongens en meisjes te maken, dan door te gaan met het vergaren van veel volgelingen die de ware principes niet begrijpen en toepassen. Beter één maan dan zoveel sterren.”

De missie van stichting Abhay Charan is gebaseerd op bovenstaande instructie van Śrīla Prabhupāda. In Nederland krijgen wij van toegewijden die al langer het bhakti-proces beoefenen vaker het signaal van gemis aan spirituele diepgang en relaties onderling. Vanuit dit gemis worden door individuen of groepen diverse initiatieven ontplooit. Deze zijn echter gefragmenteerd. Stichting Abhay Charan heeft de missie deze initiatieven en krachten te bundelen en een platvorm te geven. Wij denken dat vanuit deze harde kern niet alleen de gemeenschap van toegewijden versterkt kan worden, maar dat wij ook mensen buiten de eigen gemeenschap kunnen inspireren voor een Krishna-bewuste levenswijze.

Focus op de jeugd

Hoewel onze activiteiten op alle leeftijden gericht zijn, geven we speciaal aandacht aan de spirituele en culturele groei van kinderen en jongeren van de gemeenschap. Immers, de kinderen van nu zullen de leiders van de toekomst worden.

Śrīla Prabhupāda zegt in een brief van 20 juni 1972 het volgende over kinderen:

“Als we in staat zijn om een hele generatie van onze kinderen fijne Krishna-bewuste predikers te maken, zal dat de glorie zijn van onze beweging en ook de glorie van uw land. Maar als we op de een of andere manier verwaarlozen en als we zelfs maar één Vaisnava verliezen, is dat  een heel groot verlies.”

Projecten en activiteiten

De stichting tracht de bovenstaande missie te bewerkstelligen door middel van de volgende projecten en activiteiten:

  • Het ontwikkelen, organiseren en verzorgen van cursussen, symposia, evenementen, workshops en andere inspirerende educatieve en spirituele activiteiten die de spirituele groei en bewustzijn bevorderen.
  • Het ontsluiten en delen van kennis, lectuur, beeldmateriaal en andere data ten behoeve van culturele en spirituele vorming.
  • Empowerment en ondersteuning van educatieve initiatieven en samenwerkingen tussen opvoeders, onderwijsinstellingen, spirituele instellingen en professionals.
  • Het geven van voorlichtingen.
  • Het ter beschikking stellen en populariseren van traditionele Vedische  gebruiksvoorwerpen en artikelen.