Menu Close

Padmini Ekadasi

Suta Gosvami zei: Yudhisthira Maharaja vroeg, O Janardana, wat is de naam van de Ekadasi die tijdens de lichte helft van de maand van het extra schrikkeljaar komt? Hoe dient men het op de juiste wijze te houden? Vertel het mij alstublieft. De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Heer Shri Krishna, zei: O Pandava, de gunstige Ekadasi die tijdens de lichte helft van de extra maand van het schrikkeljaar komt, heet Padmini.

Het is heel erg gunstig. De gelukkige ziel die het met grote vastberadenheid en vast geloof volgt, zal naar Mijn persoonlijke woning terugkeren. Deze extra-maand Ekadasi is net zo krachtig als Ikzelf in het vernietigen van zonden. Zelfs de vierhoofdige Heer Brahma kan het niet voldoende verheerlijken.

Lang geleden vertelde Heer Brahma aan Narada over deze bevrijdende, zonde verwijderende Ekadasi. De lotus-ogige Heer Krishna was heel erg tevreden door de vraag van Yudhisthira en sprak tot hem de volgende aangename woorden: O koning, luister alstublieft aandachtig aangezien Ik jou het proces van het vasten op Padmini Ekadasi beschrijf, dat zeldzaam wordt nageleefd, zelfs door grote heiligen.

Men dient het vasten te beginnen op Dasami, de dag voor Ekadasi, door geen urad dal, gele dal, kikkererwten, spinazie, honing of zeezout te eten en ook door niet bij anderen thuis of van bronzen borden te eten.

– Volgens de geschriften dient men op vastendagen zeezout te vermijden, omdat Agastya Muni eens de oceaan opdronk en het als urine terug plaste. Gewone rotszout is toegestaan. –

Deze acht dingen dient men te vermijden. Men dient alleen één keer te eten op Dasami, op de grond te slapen en celibatair te blijven. Op Ekadasi dient de toegewijde vroeg in de morgen op te staan maar moet zijn tanden niet poetsen. Daarna dient hij goed te baden in een pelgrimsoord, wanneer dat mogelijk is. Terwijl hij heilige verzen uit de Veda’s aan het chanten is, dient hij zijn lichaam met koeienmest in te smeren, gemengd met klei, sesamzaad-pasta, Kusha-gras en de poeder van Amalaki vruchten.

Daarna dient de toegewijde nogmaals een goed bad te nemen, waarna hij de volgende gebeden dient op te zeggen: O heilige klei, jij bent geschapen door Heer Brahma, gezuiverd door Kashyapa Muni, en opgetild door Heer Krishna in Zijn gedaante als Varaha, de Zwijn-incarnatie. O klei, zuiver alstublieft mijn hoofd, ogen en andere ledematen. O klei, ik offer mijn eerbetuigingen aan jou. Zuiver mij alstublieft waardoor ik de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Hari, kan aanbidden.

O koeiemest, jij bezit medische en ontsmettings kwaliteiten, omdat je direct van de maag van onze universele moeder, de koe, bent gekomen. Jij kan de hele planeet aarde zuiveren. Accepteer alstublieft mijn nederige eerbetuigingen en zuiver mij.

O Amalaki vruchten, accepteer alstublieft mijn nederige eerbetuigingen. Jij bent geboren uit de speeksel van Heer Brahma, en daardoor is door jou aanwezigheid de hele planeet gezuiverd. Verschoon en zuiver alstublieft de ledematen van mijn lichaam. O Allerhoogste Heer, Vishnu, O God der Goden, O Heer van het universum, O houder van de schelphoorn, werpschijf, knots en lotus, sta me toe om te baden in alle heilige pelgrimsoorden.

Terwijl men deze voortreffelijke gebeden reciteert, mantra’s voor Heer Varuna chant en mediteert op alle heilige pelgrimsoorden die aan de oever van de Ganges liggen, dient men te baden in wat voor water dan ook dat voor handen ligt.

O Yudhisthira, daarna dient de toegewijde zijn lichaam te schrobben, zijn mond, rug, borsten, armen en middel te zuiveren als inleiding om de Allerhoogste God te aanbidden, die schitterende gele gewaden draagt en aan alle wezens plezier geeft. Door zo te doen, zal de toegewijde al zijn zonden vernietigen.

Daarna dient hij de heilige Gayatri mantra te chanten, offeringen te brengen aan zijn voorouders en daarna een Vishnu tempel binnen te gaan om Narayana, de echtgenoot van Lakshmi-devi, te aanbidden. Wanneer het mogelijk is, dient de toegewijde murti’s van Radha-Krishna of Shiva-Parvati van goud te versieren en hun heel fijne toegewijde dienst te bewijzen. Hij dient een koperen pot of een pot van klei met zuiver water te vullen, gemengd met geurtjes en daarna dient hij de pot te bedekken met een doek en een gouden of zilveren deksel. Op deze wijze dient hij een asana te maken waarop de Radha-Krishna of Shiva-Parvati murti’s kunnen worden gezet om te aanbidden.

Naar gelang zijn mogelijkheden dient de toegewijde deze murti’s te aanbidden met geurige wierook, een heldere gheelamp en sandelhoutpulp, samen met kamfer, muskus, kumkuma, en andere geurtjes, alsmede speciaal geurende bloemen zoals witte lotussen en andere seizoen bloemen en ook met heel lekker gemaakte gerechten.

Op deze speciale Ekadasi dient de toegewijde te dansen en extatisch te zingen voor de murti. Hij dient prajalpa ten koste van alles te vermijden en dient niet te praten met laag geboren personen of hen aan te raken, of een vrouw in haar menstruatieperiode aan te raken. Op deze dag dient hij er bijzonder attent op te zijn alleen maar de waarheid te spreken en niemand te bekritiseren voor de beelden van Heer Vishnu, de brahmana’s, of de geestelijk leraar. Hij dient samen met andere toegewijden te luisteren naar Vaisnava’s die over de heerlijkheden van Heer Vishnu uit de Purana’s lezen. Men dient geen water te drinken of aan te raken met zijn lippen op deze Ekadasi.

Iemand voor wie het niet mogelijk is deze boetedoening te doen, dient alleen maar water of melk te drinken, anders wordt het vasten als gebroken geacht. Men dient die nacht wakker te blijven, te zingen en muziekinstrumenten te bespelen voor het transcendentaal plezier van de Allerhoogste Persoon.

Tijdens het eerste gedeelte van de Ekadasi-nacht dient de toegewijde wat kokosnootvruchten te offeren aan zijn aanbiddenswaardige murti, tijdens het tweede gedeelte bel-fruit, tijdens het derde gedeelte een sinaasappel en als de nacht ten einde loopt wat betelnoten.

Door tijdens het eerste gedeelte van de Ekadasi-nacht wakker te blijven verkrijgt de toegewijde dezelfde gunst als het verrichten van de Agnistoma-yajna. Door ook het tweede gedeelte van de nacht wakker te blijven verkrijgt men dezelfde gunst als het verrichten van de Vajapeya-yajna. Door ook tijdens het derder gedeelte van de nacht wakker te blijven verkrijgt men dezelfde gunst ais het verrichten van een Asvamedha-yajna. En iemand die de hele nacht wakker blijft, verkrijgt al de bovengenoemde gunsten, alsmede de grootste gunst van het houden van een Rajasuya-yajna.

Er is derhalve geen betere vastendag in het jaar dan Padmini Ekadasi. Niets kan zich hiermee vergelijken als schenker of begunstiger, of het nou vuur offering, kennis, opleiding of boetedoening is. Eenieder die dit heilige Ekadasi vasten volgt, verkrijgt alle gunsten van het baden in alle pelgrimsoorden van de wereld.

Na de hele nacht wakker te zijn gebleven, dient de toegewijde te baden bij zonsopgang en Mij netjes te aanbidden. Hij dient dan een gekwalificeerde brahmana te voeden en hem met alle respect de murti van Heer Keshava te geven en de pot gevuld met zuiver geurend water. Deze gift zal de toegewijde succes geven in dit leven en daarna bevrijding.

O zondeloze Yudhisthira, naar aanleiding van jouw vraag heb Ik de regels en bepalingen, alsmede de voordelen beschreven over de Ekadasi van de lichte helft van de maand van het extra schrikkeljaar. Vasten op deze Padmini geeft een gunst dat gelijk is aan het vasten op alle andere Ekadasi’s. De Ekadasi die tijdens de donker helft van de extra maand komt, die bekend is als Parama Ekadasi, is even krachtig in het verwijderen van zonden als deze Padmini. Luister nu aandachtig aangezien Ik jou een boeiend verhaal zal vertellen die te maken heeft met deze heilige dag.

Pulastya Muni vertelde dit verhaal eens aan Naradaji. Pulastya Muni had eens de mogelijkheid om Ravana te redden van de gevangenis van Kartaviryarjuna. Nadat Narada Muni hiervan had gehoord, vroeg hij aan zijn vriend: O grootste van alle heiligen, hoewel Ravana alle halfgoden had verslagen, inclusief Heer Indra, hoe kon Kartaviryarjuna Ravana verslaan, die zo bedreven was in de strijd?

Pulastya Muni zei: O grote Narada, tijdens Treta-yuga, nam Kartavirya (de vader van Kartaviryarjuna) geboorte in de Haihaya dynastie. Zijn hoofdstad was Mahishmati, en hij had 1.000 koninginnen, van wie hij heel erg veel hield. Niemand van hen kon hem echter de zoon geven die hij zo graag wilde. Hij deed vuur offeringen en aanbad de halfgoden en voorouders, maar door de vloek van enkele heiligen was het voor hem niet mogelijk een zoon te krijgen – en zonder een zoon kan een koning niet genieten van zijn koninkrijk, net zoals een hongerige man nooit echt van zijn zintuigen kan genieten.

Koning Kartavirya dacht heel zorgvuldig na over zijn toestand en besloot toen om strenge boetedoeningen te doen om zijn doel te bereiken. Dus trok hij een lendendoek gemaakt van vel aan, liet zijn haren groeien en droeg de leiding van zijn koninkrijk over aan zijn ministers. Één van zijn koninginnen, Padmini, die de beste van alle vrouwen was, zag de koning gaan. Zij was in de Iksvaku dynastie geboren en was de dochter van Koning Harischandra. Aangezien zij een kuise vrouw was, vond zij dat het haar plicht was om in de voetsporen van haar geliefde man te lopen. Ze verwijderde alle schitterende sieraden van haar mooie lichaam en droeg alleen een doekje en volgde haar man naar het bos.

Tenslotte bereikte Kartavirya de top van de Gandhamadana berg, waar hij 10.000 jaar lang strenge boetedoeningen deed, mediterend en biddend op Heer Gadadhara, die een knots draagt. Maar toch kreeg hij geen zoon. Toen Padmini zag dat haar geliefde man helemaal vermagerd was, bedacht ze een oplossing voor het probleem. Ze ging naar de kuise Anusuya (Anusuya is de vrouw van de grote heilige Atri en de moeder van Dattatreya, de driehoofdige gedaante van Brahma, Vishnu en Shiva samen).

Met grote eerbied zei Padmini: O verheven dame mijn dierbare echtgenoot, Kartavirya, doet boetedoeningen sinds de afgelopen 10.000 jaar. Echter is Heer Keshava, Die uitsluitend in staat is om iemands zonden in het verleden en de huidige problemen te verwijderen, nog steeds niet tevreden met hem. O meest fortuinlijke dame, vertel mij alstublieft een vastendag die we kunnen houden en waardoor de Allerhoogste Heer tevreden kan worden gesteld met onze toewijding; zo veel waardoor Hij mij zal zegenen met een mooie zoon die later de wereld als keizer zal regeren.

Na de woorden van Padmini, die erg kuis en heel erg toegewijd was aan haar man, gehoord te hebben, zei de verheven Anusuya in een heel blije toestand tot haar: O mooie, lotus-ogige dame, normaal zijn er twaalf maanden in een jaar, maar na iedere 32 maanden wordt er een extra maand toegevoegd. De twee Ekadasi’s die tijdens deze maand verschijnen heten Padmini en Parama Ekadasi. Zij vallen op de Dvadasi’s van de lichte en donkere helft van de maand (wanneer er een extra maand komt, dan worden de twee helften hiervan verdeeld als bij normale maanden). Je dient te vasten op deze dagen en de hele nacht wakker te blijven. Wanneer je zo doet, dan zal de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Hari, jou zegenen met een zoon.

O Narada, op deze wijze legde Anusuya, de dochter van de heilige Kardama, de kracht van deze speciale Ekadasi’s uit.

Na dit gehoord te hebben, volgde Padmini getrouw de instructies om haar verlangen voor een zoon te vervullen. Padmini vastte volledig, zelfs van water en bleef de hele nacht wakker, de heerlijkheden van God bezingend en in extase dansend. Heer Keshava raakte heel erg geplezierd met haar toewijding en verscheen voor haar, rijdend op de rug van de grote Garuda.

De Heer zei: O mooie dame, je hebt Mij heel erg geplezierd door te vasten op de speciale Ekadasi van de extra maand. Vraag Mij alstublieft om een zegen. Na deze verheven woorden van de bestuurder van het hele universum te hebben gehoord, offerde Padmini devotionele gebeden aan de Allerhoogste Heer en vroeg Hem de gunst die haar man verlangde.

Heer Shri Krishna antwoordde: O zachtaardige dame, Ik ben heel blij met jou, aangezien geen maand Mij dierbaarder is dan deze. De Ekadasi’s die tijdens deze maand komen zijn Mij het meest dierbaar van alle Ekadasi’s. Je hebt Anusuya’s instructies goed gevolgd en daarom zal Ik doen wat jou zal plezieren. Jij en jouw man zullen de zoon krijgen die jullie verlangen.

De Heer, Die het leed van de wereld verwijdert, sprak toen tot koning Kartavirya: O koning, vraag aan Mij wat voor een gunst dan ook dat jouw vurige wens zal vervullen, aangezien jouw dierbare vrouw Mij heel erg tevreden heeft gesteld. De koning was heel blij dit te horen. Hij vroeg natuurlijk naar de zoon waarnaar hij zo lang al verlangde. O meester van het universum, O doder van de demon Madhu, schenk mij alstublieft een zoon die nooit zal worden overwonnen door halfgoden, menselijke wezens, slangen, demonen, of spoken, maar die alleen door U kan worden verslagen.

De Allerhoogste Heer zei meteen: zo zal het zijn en verdween uit het zicht. De koning was heel erg tevreden met zijn vrouw en keerde terug naar zijn paleis in haar gezelschap. Padmini raakte spoedig zwanger en de machtige Kartaviryarjuna verscheen als haar zoon. Hij was de machtigste persoon in al de drie werelden en zelfs de tienhoofdige Ravana kon hem niet verslaan in de strijd. Behalve Heer Narayana, die een knots, werpschijf, en andere attributen in Zijn handen draagt, kon niemand hem overwinnen. Door het resultaat van de gunst van het strikt en getrouw houden van Padmini Ekadasi door zijn moeder, kon hij zelfs de verschrikkelijke Ravana verslaan. Dit is zeker geen verrassing, O Naradaji, aangezien Kartaviryarjuna de vervulling was van de zegen van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods.

Kartavirya Arjuna verslaat Ravana

Na deze woorden ging Pulastya Muni weg. De Allerhoogste Heer, Shri Krishna, zei: O zondeloze Yudhisthira, zoals je het Mij gevraagd hebt, heb Ik jou de kracht van deze speciale Ekadasi uitgelegd. O beste van koningen, eenieder die dit vasten volgt, zal zeker Mijn persoonlijke woning bereiken. Ook wanneer je wilt dat al jouw verlangens worden vervuld, dien je hetzelfde te doen.

Na deze woorden van zijn geliefde Keshava te hebben gehoord, raakte Dharmaraja (Yudhisthira) vol van vreugde, en toen de tijd kwam volgde hij getrouw Padmini Ekadasi.

Suta Gosvami zei: O heilige Shaunaka, ik heb jou alles verteld over deze gunstige Ekadasi. Eenieder die met toewijding vast op de Ekadasi’s die tijdens de maanden van het extra schrikkeljaar komen en netjes alle regels naleeft, raakt beroemd en gaat heel blij terug naar de Allerhoogste Heer. Iemand die alleen maar hoort of leest over deze Ekadasi’s zal ook grote gunsten verkrijgen en uiteindelijk de woonplaats van Heer Hari binnengaan. Zo eindigt het verhaal van de heerlijkheden van Padmini Ekadasi, de Ekadasi die tijdens de lichte helft van de maand van het extra schrikkeljaar komt, uit de Skanda Purana.