Menu Close

Parshva/Parivartini/Vamana Ekadasi

Yudhisthira Maharaja vroeg aan Heer Krishna:  Hoe heet de Ekadasi die tijdens de lichte helft van de maand Bhadrapada (augustus-september) komt? Welke Godheid wordt op deze Ekadasi aanbeden en welk resultaat bereikt men door zich eraan te houden? Vertel het mij alstublieft.  

De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Sri Krishna, antwoordde:  O Yudhisthira, deze Ekadasi wordt Vamana Ekadasi genoemd en schenkt zowel grote gunsten alsmede bevrijding van de materiële gebondenheid. En omdat het alle zondige reacties van iemand wegneemt, wordt het ook wel Jayanti Ekadasi genoemd. Alleen al door het horen over deze Ekadasi wordt men verlost van al zijn zondige activiteiten in het verleden. Door dit vasten ontvangt men net zo veel gunsten als het verrichten van een paardenoffer. Er is geen betere Ekadasi dan deze, omdat het zo gemakkelijk verlossing kan geven. Dus als iemand echt bevrijd wil worden van deze materiële wereld, dan moet hij vasten op Vamana Ekadasi.

Een Vaisnava moet, terwijl hij zich houdt aan dit heilige vasten, heel liefdevol de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods in zijn dwergincarnatie als Vamanadeva aanbidden, Wiens ogen net als lotusblaadjes uitzien. Door zo te doen dient men automatisch alle andere Goden, inclusief Brahma, Vishnu en Shiva en bij zijn dood gaat men zeker naar de woonplaats van Heer Hari. In al de drie werelden is er geen enkel vastendag dat belangrijker is. De reden dat deze Ekadasi zo gunstig is, komt omdat het de dag viert dat de slapende Heer zich op Zijn zijkant omdraait. Daarom is het ook bekend als Parivartini Ekadasi.

Toen vroeg Maharaja Yudhisthira aan de Heer:  O Janardana, maak mij alstublieft één ding duidelijk. Hoe komt het dat de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods slaapt en Zich dan op Zijn andere zijkant draait? O Heer, wanneer U slaapt, wat gebeurt er dan met de andere levende wezens? Alstublieft vertel me ook hoe U de koning van de demonen, Bali Maharaja, eronder kon krijgen en eveneens hoe men de brahmanas tevreden kan stellen. Hoe wordt Caturmasya gehouden? Alstublieft, wees me genadevol en beantwoordt al mijn vragen.

De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods antwoordde:  O Yudhisthira, leeuw onder de koningen, Ik zal met alle plezier een historische gebeurtenis vertellen. Alleen door het te horen, worden alle zondige activiteiten van iemand uitgeroeid. In Treta-yuga leefde een koning Bali. Alhoewel hij in een demonische familie was geboren, was hij een grote toegewijde van Mij. Hij reciteerde erg veel vedische mantras voor Mij en deed de homa-ritueel om Mij te plezieren. Hij had eerbied voor de brahmanas en liet hun elke dag offeringen doen. Deze grote ziel had een grote ruzie met Indra en versloeg hem in de strijd. Bali nam zijn heel mooie hemels koninkrijk over, dat Ik zelf aan Indra had gegeven. Daarom kwamen Indra en alle andere halfgoden, samen met veel grote wijzen, naar Mij toe om te klagen over Bali Maharaja. Hun hoofd naar beneden gericht en veel heilige gebeden uit de Vedas aan Mij offerend, aanbaden zij Mij, samen met hun geestelijk leraar Brhaspati. Daarom stemde Ik op hun verzoek in om als de dwerg Vamanadeva, een Aditya, jongste zoon van Aditi, te verschijnen (er zijn 12 Aditya’s).

Koning Yudhisthira vroeg:  O Heer, hoe was het voor U mogelijk om zo’n machtige demon te overwinnen in een dwerglichaam. Vertel het mij alstublieft, aangezien ik Uw trouwe toegewijde ben.  

De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Sri Krishna, zei:   Alhoewel Ik een dwerg was, was Ik ook een brahmana en Ik benaderde Bali Maharaja om hem naar een aalmoes in de vorm van land te vragen. Ik zei: O Bali, geef Mij alstublieft maar drie voetstappen land in liefdadigheid. Zo’n klein stuk land zal voor Mij net zo goed zijn als de drie werelden. De geestelijk leraar van Bali, Shukracarya, was er tegen, omdat hij wist dat Vamanadeva niemand anders dan Heer Vishnu was. Maar Bali trok zich er niets van aan.

Bali willigde Mijn wens in, zonder lang na te denken. Maar zodra hij de eed had afgelegd om Mij het land te geven, begon Mijn lichaam zich te expanderen in een gigantische transcendentale gedaante. Ik bedekte de hele aarde met Mijn voeten, heel Bhuvarloka met Mijn dijen, de Svarga planeten met Mijn middel, Maharloka met Mijn buik, Janaloka met Mijn borst, Tapoloka met Mijn nek en Satyaloka met Mijn hoofd en gezicht. Ik bedekte de hele materiële creatie. Alle planeten van het universum, inclusief de zon en de maan waren omringd door Mijn gigantische gedaante.

Toen ze Mijn verbazingwekkende spel en vermaak zagen, begonnen alle halfgoden, inclusief Indra en Shesha, de koning van de slangen, vedische mantras te zingen en Mij gebeden te brengen. Toen nam Ik Bali bij de hand en zei tot hem:  O zondeloze, Ik heb de hele aarde met één stap bedekt en alle hemelse planeten met een tweede stap. Waar moet Ik nu Mijn voet zetten om de derde stap van het land te meten dat je aan Mij beloofd hebt. Na dit gehoord te hebben, boog Bali Maharaja neer en offerde Mij zijn hoofd.

Dit materiële universum wordt door 7 materiële lagen omhuld. Vamana Deva  stootte er een gat in met Zijn voet, waardoor het water van de Oceaan der Oorzaken (Karana Sagara) in de vorm van de heilige Ganges in de stoffelijke ruimte stroomt.  –

O Yudhisthira, Ik plaatste Mijn voet op zijn hoofd en zond hem helemaal naar Patalaloka. Aangezien hij zo erg nederig was, was Ik erg tevreden over hem en vertelde Bali dat Ik voortaan permanent op zijn woonplaats zou verblijven. Nadien, op Parivartini Ekadasi, die tijdens de lichte helft van de maand Bhadra komt, installeerde Bali, de zoon van Virochana, een beeld van Mij in zijn woonplaats.

Bali is één van de 12 Mahajana’s, nl; Brahma, Narada, Shiva, Kumara, Kapila, Manu, Prahlada, Janaka, Bhishma, Bali, Sukadeva en Yamaraja zijn grote toegewijden die Heer Krishna daadwerkelijk kennen.  –

 O koning, tot Haribodhini Ekadasi, die tijdens de lichte helft van de maand Kartika komt, zal Ik doorgaan met slapen op de oceaan van melk. De gunst die men krijgt gedurende deze periode is heel erg krachtig. Daarom moet men Parivartini Ekadasi heel zorgvuldig volgen. Het zuivert vooral en verwijdert de zondige reacties van iemand. Op deze dag dient de toegewijde Heer Trivikrama, Vamanadeva, te aanbidden, die de Allerhoogste vader is, omdat Ik op deze dag Mij omdraai om op mijn andere zijde te slapen.

Wanneer het mogelijk is, dient men op deze dag aan iemand die zuiver leeft, wat yoghurt gemengd met rijst en wat zilver of geld te geven en de hele nacht wakker te blijven. Door zich hieraan te houden zal men bevrijd worden van de materiële gebondenheid. Iemand die zich houdt aan deze heilige Parivartini Ekadasi op de manier zoals Ik het beschreven heb, zal zeker allerlei soorten van geluk verkrijgen in deze wereld en hierna zal hij terugkeren naar het koninkrijk van God.

Iemand die alleen maar met toewijding hoort over dit verhaal, zal naar de woonplaats van de halfgoden gaan en daar schijnen als de maan zelf, zo krachtig is deze Ekadasi. Het volgen van deze Ekadasi is net zo krachtig als het houden van 1.000 paardenoffers. Dit verhaal staat in de Brahma-vaivarta Purana.