Menu Close

Saphala Ekadasi

Yudhisthira Maharaja zei: “O Sri Krishna, hoe heet de Ekadasi die tijdens de donkere helft van de maand Pausa (december-januari) komt? Hoe wordt het nageleefd en welke Godheid dient op die dag te worden aanbeden. O Janardana, vertel het mij helemaal. De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: “O beste van de koningen, omdat je er naar verlangt om te horen, zal Ik jou de heerlijkheden van Pausa-krsna Ekadasi vertellen. Het doen van offeringen en giften stelt Mij minder tevreden dan het volledig vasten op Ekadasi door Mijn toegewijden. Daarom dient men naar zijn beste vermogen te vasten op Ekadasi, de dag van Heer Hari. O Yudhisthira, Ik verzoek jou heel aandachtig te luisteren naar de heerlijkheden van Pausa-krsna Ekadasi, die op Dvadasi valt. Zoals Ik al eerder heb verteld, dient men geen onderscheid te maken tussen de vele Ekadasi’s. O koning, om de mensheid te begunstigen zal Ik jou nu het proces om Pausa-Krsna Ekadasi te volgen, beschrijven.”

Pausa-Krsna Ekadasi is ook bekend als Saphala Ekadasi. Op deze heilige dag dient men Heer Narayana te aanbidden, aangezien Hij de regerende Godheid daarvan is. Men dient het reeds eerder beschreven proces van vasten te volgen. Zoals onder slangen, Sesa-naga de beste is, onder vogels Garuda, onder offeringen de Asvamedha-yajna, onder rivieren Moeder Ganges, onder goden Heer Visnu, en onder tweebenigen de brahmana’s, zo is onder alle vastendagen Ekadasi het beste. O voornaamste onder koningen in de Bharata dynastie, een ieder die strikt Ekadasi volgt, is Mij erg dierbaar en is allerwegen aanbiddenswaardig voor Mij. Luister nu aangezien Ik het proces van het houden van Saphala Ekadasi zal beschrijven.

Op Saphala Ekadasi dient Mijn toegewijde Mij te aanbidden door Mij verse fruit te offeren naar gelang tijd, plaats en omstandigheden en door op Mij te mediteren als de al-gunstige Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Hij dient Mij jambira fruit, granaatappel, betel, kokosnoot, guave, noten, kruidnagel, mango, en verschillende soorten geurende specerijen te offeren. Hij dient Mij ook wierook en heldere gheelampen te offeren, aangezien zulke offeringen van lampen op Saphala Ekadasi heel erg glorieus is. De toegewijde dient te proberen de hele nacht wakker te blijven. Luister nu alstublieft aandachtig, omdat Ik jou zal vertellen hoeveel verdiensten iemand verkrijgt wanneer hij vast en de hele nacht wakker blijft. O beste van de koningen, er bestaat geen offering of pelgrimsoord die gelijke resultaten geeft of beter is dan de verdiensten die iemand verkrijgt door op Saphala Ekadasi te vasten. Zo’n vasten, vooral wanneer iemand de hele nacht wakker en alert kan blijven, geeft dezelfde verdiensten aan de trouwe toegewijde als het doen van boetedoening 5.000 jaar lang. O leeuw onder de koningen, luister naar het glorieuze verhaal van deze Ekadasi.

Er was eens een stad genaamd Campavati, die werd geregeerd door de heilige koning Mahismata. Hij had 4 zonen, waarvan de oudste, Lumpaka zich altijd bezighield met erg zondige activiteiten zoals ongeoorloofde sexualiteit met de vrouwen van anderen, gokken en constante omgang met bekende prostituees. Zijn zondige activiteiten reduceerde langzaam aan de rijkdom van zijn vader, koning Mahismata. Lumpaka liet zich ook negatief uit over de halfgoden, de brahmana’s en bovendien belasterde hij elke dag de Vaisnavas. Toen koning Mahismata zag in welke toestand zijn zoon verkeerde, verbande hij hem uiteindelijk naar het bos. Uit angst voor de koning kwamen zelfs de familieleden, die medelijden met hem hadden, niet voor Lumpaka op. Zo boos was de koning en zo zondig was Lumpaka. Verbijsterd door zijn verbanning dacht Lumpaka bij zichzelf: “Mijn vader heeft mij weggestuurd en zelfs mijn bloedverwanten hebben er niet tegen geprotesteerd. Wat zal ik nu doen?” Hij beraamde een zondige plan en dacht: “Ik zal ‘s nachts terugsluipen naar de stad en haar rijkdom plunderen. Gedurende de dag zal ik in het bos blijven en ‘s nachts zal ik terugkeren naar de stad.”

Zo denkend, ging Lumpaka het donkere bos binnen. Overdag doodde hij veel dieren en ‘s nachts stal hij waardevolle dingen uit de stad. De stadsbewoners hielden hem verschillende keren aan, maar uit angst voor de koning lieten ze hem weer gaan. Zij dachten dat het door zijn zondige daden in zijn vorige levens kwam dat hij zijn hoffelijke faciliteiten was kwijtgeraakt en zich zo zondig gedroeg. Alhoewel hij een vleeseter was, at Lumpaka ook iedere dag vruchten. Hij verbleef onder een oude banyan-boom dat Heer Vasudeva erg dierbaar was. Velen aanbaden het als de god van alle bomen in het bos.

In de loop der tijd, terwijl Lumpaka zoveel zondige en verwerpelijke activiteiten verrichtte, kwam Saphala Ekadasi. Op de vooravond van Ekadasi bracht Lumpaka de hele nacht door zonder te slapen, door de strenge kou en zijn schaarse beddegoed. De kou beroofde hem niet alleen van alle rust maar werd ook bijna zijn dood. Tegen de tijd dat de zon opkwam, klappertandde hij en raakte hij bijna in coma. Gedurende de hele ochtend van Ekadasi (Dvadasi), kon hij niet wakker worden door zijn bedwelming. Toen de middag van Saphala Ekadasi kwam, kwam de zondige Lumpaka eindelijk bij bewustzijn en het lukte hem om op te staan van zijn plaats onder de banyan boom. Maar bij elke stap struikelde hij op de grond. Als een lamme man liep hij langzaam, aarzelend, uitgehongerd en dorstig midden in het bos. Lumpaka was zo zwak, dat hij die dag geen enkele dier kon doden. In plaats daarvan was hij genoodzaakt om wat vruchten te verzamelen, die op de grond waren gevallen. Tegen de tijd dat hij terugkeerde bij de banyan boom, was de zon ondergegaan. Nadat hij de vruchten op de grond naast hem had gezet, schreeuwde Lumpaka uit: “O, onfortuinelijk ik! Wat moet ik doen? Dierbare vader, wat zal er van mij terechtkomen? O Sri Hari, wees me alstublieft genadig en accepteer deze vruchten!” Hij was weer gedwongen de hele nacht wakker te blijven, maar intussen was de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Madhusudana, tevreden geraakt met Lumpaka’s offering van de bosvruchten. Hij accepteerde ze. Lumpaka had onbewust een volle Ekadasi-vasten gevolgd en door de verdiensten van die dag kreeg hij zijn koninkrijk zonder enige belemmering terug.

Banyan boom

O Yudhisthira, luister naar wat met de zoon van Koning Mahismata gebeurde, toen er maar een klein beetje van de verdiensten in zijn hart ontsproot. Terwijl de zon heel mooi opkwam op de dag na Ekadasi, benaderde een mooie paard Lumpaka alsof het op zoek naar hem was en stond uiteindelijk naast hem. Tegelijkertijd sprak plotseling een stem uit de heldere blauwe hemel: “Dit paard is van jou, Lumpaka! Bestijg het en rij snel weg om jouw familie te begroeten! O zoon van Koning Mahismata, door de genade van Heer Vasudeva en de kracht van de verdiensten door Saphala Ekadasi te volgen, zal jouw koninkrijk zonder enige belemmering aan jou worden teruggegeven. Dit is het resultaat dat je hebt verkregen door te vasten op deze gunstige dag. Ga nu naar jouw vader en geniet van jouw juiste plaats in de dynastie. Na deze hemelse woorden te hebben gehoord, besteeg Lumpaka het paard en reed terug naar de stad van Campavati. Door de verdiensten die hij had verkregen van het vasten op Saphala Ekadasi was hij opnieuw een knappe prins geworden en kon hij zijn geest op de lotusvoeten van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Hari, richten. Met andere woorden, hij was Mijn zuivere toegewijde geworden. Lumpaka bracht aan zijn vader, Koning Mahismata, zijn nederige eerbetuigingen en accepteerde opnieuw zijn prinselijke verantwoordelijkheden.

Toen Koning Mahismata zag dat zijn zoon was versierd met Vaisnava uitrusting en tilaka, gaf hij hem het koninkrijk en Lumpaka regeerde zonder tegenstand heel veel jaren. Altijd als Ekadasi kwam, aanbad hij de Allerhoogste Heer met grote toewijding. Door de genade van Sri Krishna kreeg Lumpaka een mooie vrouw en een goede zoon. Op oude leeftijd droeg Lumpaka zijn rijkdom over aan zijn zoon, net zoals zijn eigen vader, Koning Mahismata, het aan hem had overgedragen.Hij ging toen naar het bos om met beteugelde geest en zintuigen de Allerhoogste Heer te dienen. Gezuiverd van alle materiële verlangens, verliet hij zijn lichaam en ging terug naar huis, terug naar God, waar hij een plaats kreeg aan de lotusvoeten van Heer Sri Krishna

O Yudhisthira, indien iemand Mij benadert zoals Lumpaka dat deed dan zal hij volledig bevrijd raken van verdriet en angsten. Een ieder die deze glorieuze Saphala Ekadasi op de juiste manier volgt, zelfs al is het onbewust zoals het geval van Lumpaka, zal beroemd worden in deze wereld. Hij zal bij zijn dood zeker verlossing krijgen en terugkeren naar Vaikuntha. Dit leidt geen twijfel. Bovendien verkrijgt iemand die alleen maar hoort over de heerlijkheden van Saphala Ekadasi dezelfde verdiensten als iemand die een Rajasuya-yajna verricht en op zijn minst gaat hij naar de hemel in zijn volgend leven. Dus wat is het verlies?? Zo eindigt het verhaal van de heerlijkheden van Pausa-krsna Ekadasi of Saphala Ekadasi uit de Bhavisya-uttara Purana.