Menu Close

Sri Dasavatar Stotra

vedān uddharate jaganti vahate bhū-golam udbibhrate
daityaḿ dārayate baliḿ chalayate kṣatra-kṣayaḿ kurvate
paulastyaḿ jayate halaḿ kalayate kāruṇyam ātanvate
mlecchān mūrchayate daśakṛti-kṛte kṛṣṇāya tubhyaḿ namaḥ

O Heer Krsna, ik breng mijn eerbetuigingen aan U, die verschijnt in de gedaante van deze tien incarnaties. In de gedaante van Matsya red je de Veda’s. Als Kurma draag je de Mandara-berg op je rug. Als Varaha tilt U de aarde op met Uw slagtand. In de vorm van Narasimha scheurt U de borst van de daitya Hiranyakasipu open. In de vorm van Vamana bedriegt U de daitya-koning Bali door hem slechts drie stappen land te vragen en dan ontneemt U het hele universum van hem door Uw stappen uit te breiden. Als Parasurama doodt U alle slechte ksatriya’s en als Ramacandra verovert U de raksasa-koning Ravana. In de vorm van Balarama draagt U een ploeg waarmee U de goddelozen onderwerpt en de rivier de Yamuna naar U toe trekt. Als Heer Boeddha toont U medeleven met alle levende wezens die in deze wereld lijden en aan het einde van het Kali-yuga verschijnt U als Kalki om de mleccha’s [gedegradeerde mannen van lage klasse] te verbijsteren.

De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, de Heer van alle spirituele en materiële universa en de oorzaak van alle oorzaken, verschijnt in verschillende incarnaties voor verschillende doeleinden. Hij verschijnt als de Yuga-avatara’s om het Yuga-dharma van elk tijdperk te vestigen. Hij verschijnt als Vyasa deva om de vedische literatuur samen te stellen die iemand leert over de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Hij komt als verschillende incarnaties om de juiste sociale orde in de samenleving ter hervestigen. Hij komt in de gedaante van Narayan Rishi, Kapila deva en verschillende andere incarnaties om de mensen te leren over zelfrealisatie. Het belangrijkste is dat Hij in verschillende gedaanten verschijnt zoals Ram, Narasimha, Vaman en anderen om liefdevolle spel en vermaak te tonen voor het plezier van Zijn toegewijden en om de geconditioneerde levende wezens naar Zich toe te trekken door middel van de verschillende betoverende spel en vermaak. Van al deze incarnaties zijn er tien het meest prominent en staan ​​bekend als de Dasa Avatar. Hoewel al deze gedaanten van de Heer één en dezelfde zijn, want ze zijn allemaal de incarnaties van de Heer, is Sri Krishna toch de bron van al deze gedaanten. Dit is door alle autoriteiten aanvaard en verschillende verklaringen in de Veda’s verkondigen dat Sri Krishna de Allerhoogste is en de bron van alle verschillende persoonlijkheden van God. In de Brahma samhita is door Heer Brahma gezegd:

īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ
sac-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ
sarva-kāraṇa-kāraṇam

Krsna die bekend staat als Govinda is de Allerhoogste Godheid. Hij heeft een eeuwig gelukzalig spiritueel gedaante. Hij is de oorsprong van alles. Hij heeft geen andere oorsprong en Hij is de voornaamste oorzaak van alle oorzaken.

Dit is ook talloze keren bevestigd door Sri Krishna zelf in de Bhagavad Gita en uitgelegd door Shukadeva Goswami in de Srimad Bhagvatam. In de beroemde Dasha avatar Stotra, gecomponeerd door Srila Jayadeva Goswami, heeft hij ook aan het begin van de geciteerde shloka vermeld dat dit allemaal de incarnaties van Sri Krishna zijn. Hoewel hij voor eeuwig bezig is met het meest betoverende spel en vermaak in Goloka Vrindavan, verschijnt Sri Krishna in verschillende andere gedaanten om verschillende activiteiten uit te voeren, zoals het beschermen van de toegewijden en het vernietigen van de onverlaten. Belangrijker nog, het aantrekken van de zielen die verbijsterd zijn door Maya en hen een kans te geven om in hun oorspronkelijke positie als de dienaren van de Heer terug te gaan naar huis, terug naar God. Door in hun eeuwige gedaante vol kennis en gelukzaligheid het pad van Bhakti te beoefenen. Sri Krishna daalt dan ook in verschillende gedaanten neer en manifesteert ontelbare wonderbaarlijke spel en vermaak. Van alle incarnaties zijn deze 10 de meest prominente en zijn, zoals geschreven door Srila Jayadev Goswami en vaak gereciteerd door Srila Prabhuada, als volgt:

Sri Dasa avatar Stotra

pralaya-payodhi-jale dhṛtavān asi vedaḿ
vihita-vahitra-caritram akhedam
keśava dhṛta-mīna-śarīra jaya jagadīśa hare

O Kesava! O Heer van het universum! O Heer Hari, die de gedaante van een vis heeft aangenomen! Alle eer aan U! U handelde gemakkelijk als een boot in de gedaante van een gigantische vis om de Veda’s te beschermen, die waren ondergedompeld in de turbulente zee van verwoesting.

kṣitir iha vipulatare tiṣṭhati tava pṛṣṭhe
dharaṇi-dhāraṇa-kiṇa-cakra-gariṣṭhe
keśava dhṛta-kūrma-śarīra jaya jagadīśa hare

O Kesava! O Heer van het universum! O Heer Hari, die de gedaante van een schildpad heeft aangenomen! Alle eer aan U! In deze incarnatie als een goddelijke schildpad rust de grote Mandara-berg op Uw gigantische rug als een spil voor het karnen van de oceaan van melk. Door de enorme berg omhoog te houden, is er een groot litteken als een depressie in Uw rug gezet, die het meest glorieus is geworden.

vasati daśana-śikhare dharaṇī tava lagnā
śaśini kalańka-kaleva nimagnā
keśava dhṛta-śūkara-rūpa jaya jagadīśa hare

O Kesava! O Heer van het universum! O Heer Hari, die de gedaante van een everzwijn heeft aangenomen! Alle eer aan U! De aarde, die was ondergedompeld in de Garbhodaka-oceaan op de bodem van het universum, zit vast op het puntje van Uw slagtand als een vlek op de maan.

tava kara-kamala-vare nakham adbhuta-śṛńgaḿ
dalita-hiraṇyakaśipu-tanu-bhṛńgam
keśava dhṛta-narahari-rūpa jaya jagadīśa hare

O Kesava! O Heer van het universum! O Heer Hari, die de gedaante van half mens, half leeuw heeft aangenomen. Alle eer aan U! Net zoals je gemakkelijk een wesp tussen je vingernagels kunt verpletteren, zo is op dezelfde manier het lichaam van de wesp gelijkende demoon Hiranyakasipu uit elkaar gescheurd door de prachtige puntige nagels op Uw prachtige lotushanden.

chalayasi vikramaṇe balim adbhuta-vāmana
pada-nakha-nīra-janita-jana-pāvana
keśava dhṛta-vāmana-rūpa jaya jagadīśa hare

O Kesava! O Heer van het universum! O Heer Hari, die de gedaante van een dwerg-brahmana heeft aangenomen! Alle eer aan U! O wonderbaarlijke dwerg, door Uw massieve stappen bedriegt U koning Bali en door het water van de Ganges dat uit de nagels van Uw lotusvoeten is voortgekomen, verlost U alle levende wezens op deze wereld.

kṣatriya-rudhira-maye jagad-apagata-pāpam
snapayasi payasi śamita-bhava-tāpami
keśava dhṛta-bhṛgupati-rūpa jaya jagadiśa hare

O Kesava! O Heer van het universum! O Heer Hari, die de gedaante van Bhrgupati [Parasurama] heeft aangenomen! Alle eer aan U! In Kuruksetra baadt U de aarde in de rivieren van bloed uit de lichamen van de demonische ksatriya’s die U hebt gedood. De zonden van de wereld worden door U weggewassen en door U worden de mensen verlost van het laaiende vuur van het materiële bestaan.

vitarasi dikṣu raṇe dik-pati-kamanīyaḿ
daśa-mukha-mauli-balim ramaṇīyam
keśava dhṛta-rāma-śarīra jaya jagadiśa hare

O Kesava! O Heer van het universum! O Heer Hari, die de vorm van Ramacandra heeft aangenomen! Alle eer aan U! In de slag om Lanka vernietigt U de tienkoppige demoon Ravana en deelt U zijn hoofden uit als een heerlijk offer aan de leiding hebbende goden van de tien windstreken, aangevoerd door Indira. Deze actie was lang gewenst door hun allen, die enorm veel werden lastiggevallen door deze monster.

vahasi vapuṣi viśade vasanaḿ jaladābhaḿ
hala-hati-bhīti-milita-yamunābham
keśava dhṛta-haladhara-rūpa jaya jagadiśa hare

O Kesava! O Heer van het universum! O Heer Hari, die de gedaante heeft aangenomen van Balarama, de drager van de ploeg. Alle eer aan U! Op Uw stralend witte lichaam draagt ​​U kleding in de kleur van een frisse blauwe regenwolk. Deze kledingstukken zijn gekleurd als de mooie donkere tint van de rivier Yamuna, die grote angst voelt door het neerkomen van Uw ploegschaar.

nindasi yajña-vidher ahaha śruti-jātaḿ
sadaya-hṛdaya darśita-paśu-ghātam
keśava dhṛta-buddha-śarīra jaya jagadīśa hare

O Kesava! O Heer van het universum! O Heer Hari, die de gedaante van Buddha heeft aangenomen! Alle eer aan U! O Buddha van medelevend hart, U veroordeelt het slachten van arme dieren, uitgevoerd volgens de regels van het Vedische offer.

mleccha-nivaha-nidhane kalayasi karavālaḿ
dhūmaketum iva kim api karālam
keśava dhṛta-kalki-śarīra jaya jagadīśa hare

O Kesava! O Heer van het universum! O Heer Hari, die de gedaante van Kalki heeft aangenomen! Alle eer aan U! U ziet eruit als een komeet en draagt ​​een angstaanjagend zwaard om de vernietiging van de slechte barbaarse mannen aan het einde van het Kali-yuga te bewerkstelligen.

śrī-jayedeva-kaver idam uditam udāraḿ
śṛṇu sukha-daḿ śubha-daḿ bhava-sāram
keśava dhṛta-daśa-vidha-rūpa jaya jagadīśa hare

O Kesava! O Heer van het universum! O Heer Hari, die deze tien verschillende gedaanten van incarnatie heeft aangenomen! Alle eer aan U! O lezers, luister alstublieft naar deze hymne van de dichter Jayadeva, die het meest voortreffelijk is, een schenker van geluk, een schenker van voorspoed en het is het beste in deze donkere wereld.