Menu Close

Srimati Tulasi maharani

Srimati Tulsi devi is een van de meest verheven toegewijden van Heer Krsna. Alle geschriften benadrukken het belang om de genade van Tulsi devi te krijgen als iemand serieus vooruitgang wil maken op het pad van bhakti, toegewijde dienst. In de Skanda Purana wordt gezegd: Tulsi is in alle opzichten gunstig. Simpelweg door het zien van, het aanraken, het herinneren van, gebeden opdragen aan, het neerbuigen voor, het horen over of simpelweg door het zaaien van een Tulasi plantje is het altijd gunstig. Een ieder die in aanraking komt met een Tulasi plantje in de voorgenoemde manieren leeft eeuwig in Vaikuntha, de spirituele wereld.

Vrnda devi

Naast deze materiele wereld bestaat de eeuwige spirituele wereld die bestaat uit ontelbare Vaikuntha planeten. De allergrootste en allerhoogste planeet in Vaikuntha is Goloka, waar Heer Krsna in zijn originele gedaante verblijft. Hier verblijft ook Vrnda devi, een intieme metgezel van en een expansie van Srimati Radharani. Haar gedeeltelijke expansie is Tulsi devi op de Vaikuntha planeten en ze worden niet verschillend beschouwd van haarzelf.

Als belichaming van de lila-sakti (spel en vermaak energie), regelt Vrnda devi alle transcendentale spel en vermaak tussen Heer Krsna en Srimati Radharani. In Goloka is alles bewust (cit) en alles geschied voor de plezier van Heer Krsna. Vrnda devi regelt dit allemaal. Ze wordt geassisteerd door vele vertrouwelijke metgezellen, inclusief twee papagaaien. Met hen hulp zorgt ze ervoor dat alles plezierig is voor Heer Krsna. Ze bestuurd hoe de wind waait, wanneer en waar het regent, hoe de bomen buigen en vele andere dingen voor de plezier van de Goddelijke echtpaar.

De openbaring van Vrndavana

Vijf duizend jaar geleden toen Heer Krsna neerdaalde op aarde om zijn spel en vermaak te laten zien, creerde Vrnda devi de gepaste omgeving voor zijn vermaakspellen in Vrndavana. Milioenen jaren voordat Heer Krsna neerdaalde op aarde, verscheen Vrnda devi als de dochter van een vrome Keizer Kedera. Toen verrichte Vrnda devi voor zestig duizend jaar tapasya, oftewel boetedoening. Heer Visnu was zeer geplezierd door haar boetedoening en gaf haar de zegen dat alle boetedoeningen die in Vrndavana verricht zal worden heel erg krachtig zullen zijn. Dus door Vrnda devi is die plaats gezuiverd geraakt en bekend geworden als Vrndavana. Later daalde Vrnda devi nog eens af hier op aarde als Tulasi devi, de dochter van Koning Kushadvaja om boetedoening te verrichten en om perfectie te bereiken.

De spel en vermaak van Radha-Krsna

Vrndavana is volledig onder de toezicht van Vrnda devi. Zonder haar genade is het zelfs niet mogelijk de vertrouwelijke spel en vermaak van Radha-Krsna te benaderen zelfs ook niet als toeschouwers. Zelfs wanneer iemand Vrndavana dhama binnen mag komen is dat door de genade van Vrnda devi.

In Krsna lila verscheen ze als een jonge gopi vriendin van Srimati Radharani. Op instructies van Purnamasya (Yogamaya)  regelde ze geheime ontmoetingen tussen Krsna en Radha. Ze droeg ook zorg voor alle andere arrangementen zoals safraan, fruit, bloemen, muziek enz. voor Radha en Krsna. Dus ze bleef haar eeuwige toegewijde dienst vervullen zelfs in Vrndavana hier op aarde.

Een keer was Srimati Radharani zo erg geplezierd met Vrnda devi’s toegewijde dienst dat ze met behulp van de andere gopi’s een uitzonderlijk mooie troon geregeld had waarop ze Krsna en Vrnda devi liet zitten. Lalita sakhi, die als priester optrad, reciteerde de mantras en voltrok de huwelijks ceremonie tussen Krsna en Vrnda devi. Dus door de genade van Srimati Radharani huwde Vrnda devi Krsna.

In een andere spel en vermaak schonk Vrnda devi alle bossen van Vrndavana aan Srimati Radharani. Op deze manier is Radharani ook bekend als Vrndavaneshwari oftewel de koningin van Vrndavana.

Tulsi devi in de vorm van een plant

Spel en vermaak aangaande zuivere toegewijden dienen slechts in het belang van de geconditioneerde zielen in deze materiele wereld. Het volgend spel en vermaak uit de Padma Purana en Brahma-vaivarta Purana aangaande Vrnda devi onthult dit heel duidelijk.

Eens daalde Tulsi devi neer als de dochter van Koning Kushadvaja. Ze was getrouwd met Jalandara. Het wordt gezegd dat Samudra deva, de devata die de lagere regionen regeert, Laksmi devi als dochter had ( daar ze verscheen bij het karnen van de melk ocean) en Jalandara ( hij die geboren is uit water).

Jalandara was getrouwd met Tulasi devi en hij ontrok zijn bovenzinnelijke krachten uit de zuiverheid en kuisheid van haar. Haar kuisheid was zo strikt dat zelfs Heer Siva Jalandara niet kon verslaan in strijd. De devata’s gingen daarom met zijn alllen naar Heer Visnu voor hulp.

Heer Visnu nam de gedaante aan van Jalandara en ging naar Tulasi devi. Toen Tulasi devi Hem groette, denkend dat Hij haar man was, werd haar kuisheid tijdelijk onderbroken. De devata’s maakten gebruik van deze moment en doodden Jalandara.

Toen Tulasi begreep wat er gebeurd was, onthulde Heer Visnu Zijn gedaante. Tulasi devi werd zo woedend door deze ongepaste actie van Heer Visnu dat ze Hem vervloekte om een steen te worden. Uit respect voor Zijn zuivere toegewijde, accepteerde Heer Visnu de vloek en beloofde te verschijnen in de vorm van Saligrama shila in de Gandika rivier (nu in Nepal). Tevens gaf Hij Tulasi devi de zegen dat Ze eeuwig als Zijn metgezel in Vaikuntha zal verblijven. Verder zij Heer Visnu dat ze in het belang van iedereen in de vorm een plant zal verschijnen die zeer gunstig zal zijn voor degenen die bhakti oftewel toegewijde dienst verrichten.

Daarom offeren toegewijden nooit iets aan Heer Krsna zonder een Tulasi blaadje. (voorbeeld Hanuman) Hij is altijd gesierd met een Tulasi mala. Laksmi devi is soms jaloers op Tulasi devi omdat Ze altijd aan de lotusvoeten van de Heer verblijft in de vorm van Tulasi blaadjes, maar Laksmi devi daarentegen, die dicht bij Heer Visnu staat, moet Hem zo nu en dan verlaten om haar toegewijden te plezieren. Laksmi devi is dus soms gescheiden van de Heer, omdat ze velen van haar toegewijden tevreden moet houden. Maar de Tulasi blaadjes verlaten nooit hun plaats aan de lotusvoeten van de Heer. Daarom waardeert de Heer toegewijde dienst aan Tulasi devi meer dan aan die van Laksmi devi.

Tulasi als de bron van bhakti

De geschriften staan vol met voorbeelden die de kracht van Tulasi onthullen bij het ontwikkelen van toegewijde dienst, bhakti.

In dit verband word in de Srimad Bhagavatam het voorbeeld gegeven van de vier Kumaras, de vier zonen van Heer Brahma, die erg gehecht waren aan de onpersoonlijke aspect van God.

Toen de geur van Tulasi blaadjes en safraan van de Lotusvoeten van de Lotusogige Heer via de neus de harten van deze heiligen (de Kumaras) bereikte, ervaarden ze een verandering in zowel hun lichaam als geest. Alhoewel ze gehecht waren aan het impersonalisme.

Dus simpelweg door het ruiken van de geur van Tulasi blaadjes werden de vier Kumaras zuivere toegewijden van de Heer.

In Caitanya lila was Advaita Acarya erg verstoort door de groei van irreligie. Daarom bad Hij tot de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Krsna, en verzocht Hem neer te dalen. Daarbij gebruikte hij Tulsi blaadjes en de heilige Ganges water.

Haridasa Thakura, een verheven toegewijde van Caitanya Mahaprabhu, zuiverde een prostituee die Hem eigenlijk wou verleiden. Hij gaf haar de instructie om de heilige naam te chanten en de Tulasi plant te vereren. Ze werd zo zuiver door deze verering dat vergevorderde Vaisnavas haar associatie opzochten om zo haar genade te krijgen.

Verheerlijking van Tulasi devi

Een citaat van de Gautamiya-tantra en in de Hari bhakti-vilasa staat:

tulasi-dala-matrena
jalasya culukena va
vikrinite svam atmanam
bhaktebhyo bhakta-vatsalah

Sri Krsna die zeer genadig is voor Zijn toegewijden verkoopt Zichzelf aan een toegewijde die Hem slechts een Tulasi blaadje en een handpalm vol met water offert.

In de Nectarzee van zuivere Liefde wordt toegewijde dienst aan Tulasi devi verheerlijkt als een onderdeel van toegewijde dienst.

In de Srimad Bhagavatam (3.15.19) wordt gezegd dat alhoewel bloemdragende planten zoals de mandara, kunda, kurabaka, utpala, campaka, arna, punnaga, nagakesara, bakula, lelie en parijata transcendentale geuren afgeven, ze bewust zijn van de boetedoening door Tulasi devi. Tulasi is heel erg geliefd door Krsna, want Hij siert Zichzelf met Tulasi-mala’s.

In de Skanda Purana wordt de Tulasi plant als volgt verheerlijkt: Ik breng mijn nederige eerbetuigingen aan de Tulasi plant, die terstond  grote hoeveelheden aan zondige activiteiten kan vernietigen. Slechts door het zien of het aanraken van dit plant kan een persoon bevrijd worden van alle verdriet en ziektes. Simpelweg door je eerbetuigingen te brengen en het Tulasi plant te wateren kan een persoon bevrijdt worden van alle angst om terecht gesteld te worden door Yamaraja (vertegenwoordiger van de dood, hij straft de zondige personen). Als iemand  ergens een Tulasi plantje zaait, is het zeer zeker dat hij of zij een toegewijde van Heer Krsna wordt. En wanneer Tulasi blaadjes met liefde aan de Lotusvoeten van Heer Krsna geofferd worden, zal men zeer zeker liefde voor Krsna ontwikkelen.

Alle eer aan Tulasi maharani!!