Menu Close

Upakhyane Upadesa: Honing en de dwaze hommel

Een hommel zag eens een doorzichtige glazen fles met honing en wilde van de inhoud genieten. Zonder te beseffen dat de honing in de glazen fles zat, probeerde de dwaze hommel keer op keer ervan te genieten. Zittend op de fles concludeerde de hommel uiteindelijk dat hij van de honing had genoten. In feite kon het de honing niet eens aanraken, om nog maar te zwijgen van het genieten van zijn zoetheid. De hommel heeft zichzelf gewoon bedrogen.

STREKKING

De materialistische personen en alledaagse zogenaamde vaisnava’s geloven dat ze hebben genoten van de nectar van toewijding. In feite kunnen ze zelfs de bron van transcendentale gemoedstemming van toewijding, Heer Krsna, niet ontdekken. In moderne tijden geloven sommige mensen dat ze genoten hebben van de transcendentale gemoedstemmingen van liefde van Heer Sri Krsna. Terwijl ze luisteren naar het chanten en het uitvoeren van muzikale recitaties van de composities van volgelingen zoals Candidas, Vidyapati en dergelijke over het spel en vermaak van Heer Sri Krsna. In feite bereiken ze nooit het domein van Heer Sri Krsna’s spel en vermaak of Zijn transcendentale gemoedstemmingen.

Chandidas

Chandidas was een middeleeuwse Bengaalse dichter. Hij schreef gedichten met betrekking tot de liefde van Radha en Krishna in het Bengaals.

Vidyapati

Vidyapati, ook bekend onder de bijnaam Maithil Kavi Kokil, was een Maithili en Sanskriet dichter, componist, schrijver, hoveling en koninklijke priester. Hij was een aanhanger van Shiva, maar schreef ook liefdesliedjes en devotionele Vaishnava-liedjes.

NB: Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada wijst erop dat deze poëten wel geschreven hebben over het spel en vermaak van Sri Sri Radha en Krsna, maar dat ze in feite helemaal niet op dat niveau bevonden om erover te schrijven. Dus luisteren naar en lezen van verhalingen van zulke schrijvers is “just a waste of time”.

Sommige vreselijke religieuze afvalligen en turbulente ketters zoals Kalapahadh, de beruchte beeldenstormer, denken misschien dat ze godheden en tempels van de Allerhoogste Godheid kunnen slopen en vernietigen. Of sommige egoïstische zogenaamde predikers kunnen opscheppen over het ontdekken van een behoorlijk aantal fouten en discrepanties in de heilige geschriften zoals Srimad Bhagavatam en Srimad Bhagavad Gita!

Zelfs Ravana, de grote koning van demonen, was van plan Sita Devi te ontvoeren met het idee om van haar te genieten. In feite konden ze niet eens kijken naar het object van hun lust en verlangen, om nog maar te zwijgen van het aanraken ervan. Ravana bedroog zichzelf eenvoudig door alleen de schaduwvorm van Sita Devi te ontvoeren en faalde in zijn poging om van haar te genieten. Als iemand uit woede en jaloezie een kaart van India verscheurt en denkt dat hij de hele staat India heeft vernietigd, dan is dat niets anders dan zijn dwaasheid. Mensen die evenzo geneigd zijn om tegen Sri Hari en de spirituele meesters, inclusief alle Vaisnava’s, in te gaan, stellen zichzelf eenvoudig bloot als de meest dwaze entiteiten op deze aarde onder de invloed van illusoire materialistische kennis.

Sri Caitanyadeva heeft gezegd:

aprakrta vastu nabij prakrta gocar
vede puranete ei kahe nirantar

“Geestelijke substantie valt nooit onder de jurisdictie van de materiële conceptie. Dit is altijd het oordeel van de Veda’s en Purana’s.”

(Cc.Madhya Lila 9.195)

Bron: Upakhyane Upadesa door Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada.