Menu Close

Vijaya Ekadasi

Yudhisthira Maharaja zei: “O Heer Sri Krishna, O roemrijke zoon van Vasudeva, wees me genadig en vertel over de Ekadasi die tijdens de donkere helft van de maand Phalguna (februari-maart) komt.” Heer Sri Krishna zei: “O Yudhisthira, O koning der koningen, Ik zal jou met plezier vertellen over dit grote vasten, die bekend is als Vijaya Ekadasi. Een ieder die het volgt, bereikt zowel in dit als in het volgend leven succes. Alle zonden worden vernietigd van degene die vast op deze Ekadasi en over zijn veredelde heerlijkheden hoort.”

Narada Muni vroeg eens aan Heer Brahma, die op een lotus zit, over Vijaya Ekadasi. Narada zei: “O beste van de halfgoden, vertel mij alstublieft welke gunst iemand kan verkrijgen door met vast geloof Vijaya Ekadasi te volgen”. Narada’s verheven vader zei: “Mijn dierbare zoon, deze oudste van vastendagen is zuiver en het vernietigt alle zonden. Ik heb dit tot de dag van vandaag nog nooit aan iemand geopenbaard, maar jij kan zonder enige twijfel begrijpen dat deze Ekadasi het resultaat schenkt dat aangegeven wordt door haar naam (vijaya betekent overwinning).”

Toen Heer Rama voor 14 jaar naar het bos was verbannen, verbleven Hij, Godin Sita, en Zijn goddelijke broer Laksmana te Pancavati als bedelaren. Sita was ontvoerd door Ravana, en Rama leek helemaal overmand te zijn door droevigheid. Terwijl Hij Zijn geliefde gemalin aan het zoeken was, kwam de Heer bij de stervende Jatayu en doodde daarna Zijn vijand Kabandha. De grote toegewijde-aasgier, Jatayu, keerde terug naar Vaikuntha na Rama verteld te hebben hoe Zijn dierbare Sita was ontvoerd door Ravana. Later werden Rama en Sugriva, de koning van de apen, vrienden.

– Sugriva, een grote aap, was de zoon van Indra en Ahilya. Zij was de vrouw van Gautama, één van de 7 heiligen die waren verschenen uit de geest van Heer Brahma. Indra had de gedaante van Gautama aangenomen en verleidde Ahilya, die de zegen had dat zij nooit ouder zou worden dan 16 jaar. Zij was de mooiste vrouw op aarde, en zowel de zonnegod als Indra raakten verliefd op haar.. De één na de ander, Indra en de zonnegod kwamen bij haar in de gedaante van Gautama en hadden gemeenschap met haar, en respectievelijk Sugriva en Vali waren het resultaat. In het begin leken Sugriva en Vali op mensen, maar toen Gautama zijn vrouw’s ontrouw ontdekte, gooide hij heel kwaad beide jongens in de oceaan en zei: wanneer jullie niet mijn zoons zijn, verander dan in apen. Zo werden zij apen. Sugriva hielp zijn vriend Rama om Sita te vinden, en in ruil daarvoor hielp Rama Sugriva om zijn koninkrijk Kiskindha weer terug te krijgen van zijn broer Vali. –

– Daar Gautama een beeldschone vrouw had, zegt Canakya Pandita hierop:

rnakarta pita satruh

mata ca vyabhicarini

bharya rupavati satruh

putra satruh kupanditah

in deze wereld heeft een man 4 vijanden: een vader die schuldenaar is, een moeder die als een prostituee leeft, een mooie vrouw en een zoon die niet geïnteresseerd is in spirituele zaken. Een mooie vrouw is een vijand omdat veel andere mannen tot haar zullen worden aangetrokken. –

Samen vergaarden zij een grote leger van apen en beren en zonden Hanumanji naar Sri Lanka, waar hij in staat was Janaki, Sita-devi, te zien in een asoka tuin. Hij gaf de boodschap van Rama aan Haar en keerde toen terug naar Rama met Haar boodschap tot Hem en verrichtte zo grote toegewijde dienst voor de Allerhoogste Heer. Met de hulp van Sugriva ging Heer Rama richting Sri Lanka. Met de leger van apen aan de oever van de oceaan kon Hij begrijpen dat het water buitengewoon diep was. Daarom zei Hij tot Laksmana: “O zoon van Sumitra, hoe kunnen Wij voldoende gunsten verwerven waardoor Wij deze grote oceaan, de onpeilbare woning van Varuna, kunnen oversteken? Ik kan geen makkelijke weg vinden om het over te steken, daar het vol zit met haaien en andere wilde vissen.” Laksmana zei: “O beste van alle wezens, O oorsprong van alle goden, O oorspronkelijke persoon, de grote heilige Bakadalbhya leeft op een eiland 4 mijl hier vandaan. O Raghava, hij heeft veel Brahma’s zien komen en gaan, zo oud en wijs is hij. Laten We hem vragen hoe Wij veilig ons doel kunnen bereiken.”

Aldus gingen Rama en Laksmana naar de nederige asrama van de onvergelijkbare Bakadalbhya Muni. Toen Ze bij hem aankwamen, brachten de twee Heren Hun eerbiedige eerbetuigingen aan hem alsof hij een tweede Visnu was. Bakadalbhya kon echter begrijpen dat Rama in werkelijkheid de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods was, die uit eigen wil naar deze aarde was gekomen als een menselijk wezen. “O Rama, zei Bakadalbhya, O beste van menselijke wezens, waarom bent U naar mijn lage woonplaats gekomen?” De Heer zei: “O grote tweemaal geboren brahmana Ik ben hier aan de oever van de oceaan met Mijn leger van apen en beren gekomen om de zee over te steken en Lanka en zijn groep demonen te veroveren. O grootste van heiligen, wees me genadig Mij en vertel Mij hoe Ik de grote oceaan kan oversteken. Dat is de reden dat Ik vandaag bij u ben gekomen.” De heilige zei: “O Heer Rama, ik zal Jou over de meest verheven van alle vasten vertellen. Door dat te volgen zal Je zeker Ravana veroveren en eeuwig verheerlijkt worden. Luister alstublieft met volle aandacht.”

Maak op de dag voor Ekadasi een waterpot van goud of zilver of zelfs koper. Als deze metalen niet verkrijgbaar zijn, is klei ook goed. Vul de pot met zuiver water en versier het dan heel mooi met mango-blaadjes. Bedek het en plaats het dichtbij een heilige altaar op een bergje van 7 granen.(Deze 7 granen zijn: gerst, tarwe, rijst, maïs, kikkererwt, kukani en dal (erwt)).  Neem daarna jouw ochtendbad, versier het waterpot met bloemenslingers en sandelhoutpulp, en plaats boven op de pot gerst, granaatappel en kokosnoot. Aanbid met grote liefde en toewijding de waterpot-Godheid en offer Hem wierook, sandelhoutpulp, bloemen, een gheelamp en een bord vol met voedsel. Blijf de hele nacht wakker naast deze heilige pot. Plaats bovenaan de pot een gouden murti van Heer Narayana. Wanneer Ekadasi komt, neem Jouw ochtendbad en versier de waterpot met fijne sandelhoutpulp en bloemenslingers. Aanbid daarna de pot met eerste-klas wierook, sandelhoutpulp, en een gheelamp, en plaats heel toegewijd verschillende soorten van gekookt voedsel, granaatappel en kokosnoot voor de waterpot. Blijf dan de hele nacht wakker.

Wanneer Dvadasi komt, breng Je de waterpot naar de oever van een heilige rivier, of zelfs naar de oever van een kleine vijver. O Koning der koningen, na het goed aanbeden te hebben, offer Je het met alle hiervoor vermelde ingrediënten aan een zuivere brahmana, die expert is in de Vedische geschriften. Wanneer Jij en Jouw legerleiders op deze wijze Vijaya Ekadasi houden, zal Je zeker in alle opzichten overwinnaar zijn. Heer Ramacandra, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, deed precies zoals Bakadalbhya Muni had geïnstrueerd en Hij veroverde alle demonische legers. Net zo, zal een ieder die Vijaya Ekadasi op deze wijze houdt, altijd overwinnen in deze vergankelijke wereld en na het verlaten van deze wereld zal hij eeuwig in het koninkrijk van God verblijven. O Narada, mijn zoon, uit dit verhaal kan je begrijpen waarom iemand dit Ekadasi vasten goed moet volgen, volgens de regels en bepalingen. Dit vasten is krachtig genoeg om alle zonden van iemand te vernietigen, zelfs de meest afschuwelijke. Sri Krishna concludeerde, “O Yudhisthira, een ieder die dit verhaal leest of hoort, zal dezelfde gunst verkrijgen als het doen van een paardenoffer (asvamedha-yajna). Zo eindigt het verhaal van de heerlijkheden van Phalguna-krsna Ekadasi, of Vijaya Ekadasi, uit de Skanda Purana.