Menu Close

Vyomasura gedood – welke anartha vertegenwoordigt hij?

De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods verscheen om twee redenen op deze planeet Aarde: om de toegewijden te beschermen en om de demonen uit te roeien. Krishna moest Kamsa doden, de demonische koning in de Yadu-dynastie. Kamsa wist dat Krishna de oorzaak van zijn dood zou zijn en daarom stuurde Kamsa vele demonen om Krishna te doden. Krishna doodde al die demonen en vertoonden daarmee Zijn buitengewone kracht . Er is geen verschil tussen de activiteiten van de Heer om de toegewijden te beschermen en de demonen te vernietigen, aangezien beide zich op een transcendentaal niveau bevinden. In feite krijgen demonen die door Krishna worden gedood Sayujya-bevrijding, d.w.z. opgaan in de onpersoonlijke Brahman-straling van de Heer. Tijdens Zijn Kaumara-leeftijd (0-5 jaar) doodde Krishna Putana, Trinavarta, Aghasura en Bakasura.

Srila Bhaktivinoda Thakura beschrijft in zijn Sri Caitanya Siksamrita de demonen die Krishna in Zijn spel in Vrindavana doodde en de anartha’s (ongewenste dingen) die ze vertegenwoordigen op het pad van Bhakti.

De moord op Vyomasura illustreert de noodzaak om het gezelschap van dieven en andere schurken op te geven, evenals van bedriegers die zich vermommen als toegewijden.


Volgens de Garga Samhita was hij in zijn vorige leven een grote toegewijde koning genaamd Bhimaratha uit Varanasi. Na enige tijd deed hij afstand van zijn koninkrijk en ging naar de Malaya Hills om boetedoeningen te verrichten. Op een dag kwam de wijze Pulastya met veel discipelen naar zijn kluizenaarshut, maar Bhimaratha verzaakte hen op de juiste manier te verwelkomen, dus vervloekte Pulastya hem om een demon te worden. Maar hij zegende hem toen ook dat hij door Krsna zou worden bevrijd. Bhimaratha werd toen geboren als Vyomasura, de zoon van Mayasura.

Het verhaal van Vyomasura

(uit de Krsna-boeken van Srila Prabhupada)

Later die ochtend ging Krsna met zijn koeherdersvriendjes spelen op de top van de Govardhana-heuvel. Ze imiteerden het spel van dieven en politie. Sommige jongens werden politieagenten, anderen werden dieven en sommigen namen de rol van lammeren op zich. Terwijl ze zo genoten van het tijdverdrijf uit hun kindertijd, verscheen er een demon die bekend stond onder de naam Vyomasura, de demon die in de lucht vliegt, op het toneel. Hij was de zoon van een andere grote demon, genaamd Mayasura. Deze demonen kunnen prachtige magie uitvoeren. Vyomasura nam de gedaante van een koeherdersjongen aan die de rol van een dief speelde en stal veel jongens die de rol van lammeren speelden. De een na de ander nam hij bijna alle jongens mee en plaatste ze in de grotten van de berg en sloot de openingen van de grotten af met stenen. Krsna begreep de truc die de demon uithaalde, daarom greep Hij hem precies vast zoals een leeuw een lam vasthoudt. De demon probeerde zichzelf te expanderen als een heuvel om aan arrestatie te ontsnappen, maar Krsna stond hem niet toe uit Zijn grip te komen. Hij werd onmiddellijk met grote kracht op de grond gegooid en gedood, net zoals een dier wordt gedood in het slachthuis. Na het doden van de Vyoma-demon bevrijdde Heer Krsna al zijn vrienden uit de grotten van de berg. Vervolgens werd Hij door Zijn vrienden en door de halfgoden geprezen voor deze prachtige daden. Hij keerde opnieuw terug naar Vrindavana met Zijn koeien en vrienden.