Menu Close

Welkom

Hare Krishna! Welkom op de website van Stichting Abhay Charan!


De stichting is in 2002 opgericht met de bedoeling om de afzet van de DVD serie Abhay Charan te promoten. Nu, ruim 19 jaar later, hebben we met de huidige bestuursleden besloten om een website te maken waarmee we in de behoefte van bestaande toegewijden kunnen voorzien. Het predikwerk vindt over het algemeen al plaats in de Nāma Hatta’s en Predikcentra. Echter merken we uit eigen ervaring dat er meer diepgang nodig is in het bhakti proces voor de toegewijden die langer hierin meelopen. Zo is in 2019 al aanstalten gemaakt om dit te bewerkstelligen, maar helaas door de COVID situatie is het blijven liggen. In mei 2021 is vanwege de Samādhi project van Z.H. Bhakti Chāru Swāmi hier weer een impuls aan gegeven.

De bedoeling is dat we via deze site educatieve postings, cursussen, workshops en andere inspirerende activiteiten op het gebied van Krishna bewustzijn en de Vedische cultuur gaan verzorgen.

Verder wil ik voor degenen die niet weten wat Abhay Charan betekent dit nog even toelichten. Abhay Charan is de naam die A.C. Bhaktivendānta Swāmi Prabhupāda, de stichter Āchārya van de Internationale Gemeenschap voor Krishna Bewustzijn (ISKCON), bij geboorte heeft mogen ontvangen van zijn vader Gour Mohan De. Het betekent; hij die onbevreesd toevlucht zoekt aan de lotusvoeten van Heer Krishna. Het mooie is dat in latere stadium de toegewijden A.C. Bhaktivedānta Swāmi Prabhupāda, kortweg Śrīlā Prabhupāda noemden. Prabhupāda betekent; aan wiens lotusvoeten de grote leermeesters hun toevlucht zoeken en Śrīlā is een respectvolle aanhef.

Morning Walk – 21 december 1973, Los Angeles:
Gast (1): Prabhupāda, wat is de betekenis van het woord Śrīla?
Prabhupāda: Śrīla is… net zoals we ‘Śrī’ zeggen tegen de gewone persoon. En Śrīla tot een zeer respectabel persoon.
Gast (1): La.
Prabhupāda: La, ja. Śrī betekent schoonheid, en la betekent līlā. Dus “iemand die is bekleed met zowel schoonheid als de kracht om de līlā van Kṛṣṇa te begrijpen.”

Lezing over SB 6.2.1-5 — Calcutta, 6 januari 1971:
Wiens leven is gewijd aan het volgen van het dictaat van Kṛṣṇa, zij zijn gosvāmī. Gosvāmī is geen kastetitel, zoals het in India is geworden. Gosvāmī… Rūpa Gosvāmī was een minister. Hij werd afgewezen door de brāhmaṇa-gemeenschap, maar Caitanya Mahāprabhu maakte hem gosvāmī. Hij is de oorspronkelijke gosvāmī. Waarom? Omdat hij het dictaat van Nawab Shah opgaf, maar het dictaat van Caitanya Mahāprabhu volgde. Daarom werd hij gosvāmī, prabhupāda. Hij werd prabhupada. Prabhupāda betekent de titel of het respect dat wordt gegeven aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Dat heet… Prabhu betekent meester en pāda betekent maryādā, of het respect of het onderscheid. Dus bhagavad-dūta, degenen die strikt het dictaat van Kṛṣṇa volgen onder strikte disciplinaire keten van erfopvolging, hij is Kṛṣṇa’s vertegenwoordiger en hij zou alle respect moeten krijgen. Sākṣād-dharitvena samasta-śāstraiḥ. Dat is het oordeel van alle śāstra’s.


Kamergesprek over het huwelijk – 24 september 1968, Seattle:
Prabhupāda: En het idee om een ander met ‘prabhu’ aan te spreken betekent ‘jij bent mijn meester’. Dat is de… Prabhu betekent meester. En Prabhupāda betekent vele meesters die zich neerbuigen aan zijn lotusvoeten. Dat is Prabhupāda. Dus iedereen, iedereen zal anderen behandelen als “Mijn meester”. Dit is het Vaiṣṇava-systeem.

Alle eer aan de Guru-parampara! Alle eer aan Śrīlā Prabhupāda! Ānanta-koți-bhakta-vrinda ki jaya!
Graag ontvangen wij uw zegens en mocht u een bijdrage willen leveren, dan bent u van harte welkom!

Namens het bestuur,
Nayanabhiram Das